Podíl 1/2 RD se zahradou a pozemky Horní Lipová, Lipová lázně

Do začátku dražby zbývá: 6 roků 4 měsíce 1 den 18 hodin 28 minut 57 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2906/12-113
Nejnižší podání 266.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresJeseník
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2906/12-113
Začátek dražby26.11.2030 12:30
Konec dražby26.11.2030 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání266.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)400.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6109752/0800
Variabilní symbol290612
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Rodinný dům je podsklepená stavba, přízemní bez podkroví, střecha sedlová. Pozemky jsou oploceny. Zahrady jsou osázeny trvalými porosty. Dispozice - 1.PP - sklepy, kotelna, garáž, - 1.NP - veranda, chodba, 4 pokoje, kuchyně, WC, lázeň, komora. Příslušenství: venkovní úpravy.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, pohledávku ve výši 7.865,00 Kč, na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 018 EX 102289/13-038 (Pověření soudního exekutora č.j. 2 EXE 1367/2013-13, OS Jeseník) Pohledávka oprávněného je zajištěna zástavním právem exekutorským na základě Exekučního příkazu Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, ze dne 3.9.2013, č.j. 018 EX-02289/13-009. Doručeno 23.10.2014 vč. žádosti o zaplacení z výtěžku. 2) Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník, pohledávku ve výši celkem 12 488,00 Kč , na základě pravomocného a vykonatelného platebního výměru Okresní správy sociálního zabezpečení Jeseník, č. 154/11/OSVČ ze dne 20.04.2011. Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským, listina: Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresního soudu v Jeseníku -9 E 75/2011 -12 ze dne 01.08.2011. Právní moc ke dni 06.09.2011. Doručeno 27.11.2014 vč. žádosti o zaplacení z výtěžku. 3) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Ostrava, pohledávku v celkové výši 34 706,00 Kč, na základě listin: náklady daňové exekuce ve výši 718,00 Kč na základě exekučního příkazu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č. j. VZP-13-02407784-Z883 ze dne 16.12.2013; dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 18 736,00 Kč předepsané vykonatelným výkazem nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č. 9541300384 ze dne 04.03.2013; penále za pozdní platby pojistného ve výši 15 252,00 Kč předepsané vykonatelným výkazem nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č. 954130384 ze dne 04.03.2013. Doručeno 27.11.2014 vč. žádosti o zaplacení z výtěžku.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Horní Lipová, č.p. 198

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.