Automobil DAF; FA LF55.220, včetně klíčů

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 328/14-151
Nejnižší podání 36.300 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

3b83aac9
55.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3b83aac9 55.200 Kč 14.6.2018 10:36:36.925566
0027ee8c 55.000 Kč 14.6.2018 10:35:48.375468
3b83aac9 54.800 Kč 14.6.2018 10:34:22.981221
0027ee8c 54.600 Kč 14.6.2018 10:31:47.475800
3b83aac9 54.400 Kč 14.6.2018 10:31:36.417881
0027ee8c 54.200 Kč 14.6.2018 10:30:46.338789
3b83aac9 54.000 Kč 14.6.2018 10:29:14.167499
0027ee8c 50.200 Kč 14.6.2018 10:28:18.845779
3b83aac9 50.000 Kč 14.6.2018 10:28:06.208957
0027ee8c 48.200 Kč 14.6.2018 10:27:41.510025
3b83aac9 48.000 Kč 14.6.2018 10:27:28.289877
0027ee8c 45.000 Kč 14.6.2018 10:26:38.018897
3b83aac9 44.800 Kč 14.6.2018 10:26:25.952292
0027ee8c 41.800 Kč 14.6.2018 10:25:05.880016
3b83aac9 41.600 Kč 14.6.2018 10:24:52.309272
0027ee8c 41.100 Kč 14.6.2018 10:24:30.816273
3b83aac9 40.900 Kč 14.6.2018 10:24:20.445810
0027ee8c 39.900 Kč 14.6.2018 10:23:59.840936
3b83aac9 39.700 Kč 14.6.2018 10:23:44.597927
0027ee8c 38.700 Kč 14.6.2018 10:22:46.678938
3b83aac9 38.500 Kč 14.6.2018 10:22:20.351317
0027ee8c 37.500 Kč 14.6.2018 10:16:34.037421
3b83aac9 37.300 Kč 14.6.2018 10:16:02.786550
0027ee8c 37.100 Kč 14.6.2018 10:14:12.164518
3b83aac9 36.900 Kč 14.6.2018 10:13:57.658842
0027ee8c 36.700 Kč 14.6.2018 10:10:45.511363
3b83aac9 36.500 Kč 14.6.2018 10:10:18.502072
0027ee8c 36.300 Kč 14.6.2018 10:00:09.731793

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 328/14-151
Začátek dražby14.06.2018 10:00
Konec dražby14.06.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání36.300 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1400328151, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci za přítomnosti zaměstnance exekutorského úřadu, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na adrese J. Jabůrkové, 765 02 Otrokovice, souřadnice GPS (49°12'21.199"N, 17°31'50.144"E). dne 21.6.2018 od 10:00 hod do 10:30 hod. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 4.6.2018 na adrese J. Jabůrkové, 765 02 Otrokovice, souřadnice GPS (49°12'21.199"N, 17°31'50.144"E), od 10:00 hod. do 10:30 hod. za přítomnosti pracovníka exekutorského úřadu Brno - město. Zájemci o prohlídku movité věci jsou povinni se do 30.5.2018 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: (jména, příjmení, data narození, adresy a telefoního čísla). Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Řádně zaregistrovaným zájemcům bude po jejich registraci zaslán telefonický kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu, který bude přítomen prohlídce movité věci.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, přihlásila dne 12.12.2017 pohledávku ve výši 401 433,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

J. Jabůrkové, Otrokovice, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace