Automobil Ford Mondeo - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1917/07-208
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

13917a49
6.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
13917a49 6.400 Kč 14.6.2018 11:05:18.436517
a0ecd618 6.200 Kč 14.6.2018 11:05:03.144645
13917a49 6.150 Kč 14.6.2018 11:04:33.200611
a0ecd618 5.950 Kč 14.6.2018 11:04:23.272062
13917a49 5.900 Kč 14.6.2018 10:59:34.911690
a0ecd618 5.700 Kč 14.6.2018 10:59:22.742639
13917a49 5.650 Kč 14.6.2018 10:54:32.672726
a0ecd618 5.450 Kč 14.6.2018 10:52:17.145155
13917a49 5.400 Kč 14.6.2018 10:47:34.609003
a0ecd618 5.200 Kč 14.6.2018 10:47:15.977817
13917a49 5.100 Kč 14.6.2018 10:42:27.007133
a0ecd618 4.900 Kč 14.6.2018 10:42:09.993011
13917a49 4.850 Kč 14.6.2018 10:37:34.304475
a0ecd618 4.650 Kč 14.6.2018 10:37:21.227797
13917a49 4.600 Kč 14.6.2018 10:32:45.436205
a0ecd618 4.350 Kč 14.6.2018 10:32:04.052074
13917a49 4.300 Kč 14.6.2018 10:27:25.272929
c0a77277 4.000 Kč 14.6.2018 10:26:44.634236
13917a49 3.500 Kč 14.6.2018 10:25:23.973178
1e716e1f 3.000 Kč 14.6.2018 10:16:20.675215

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1917/07-208
Začátek dražby14.06.2018 10:00
Konec dražby14.06.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0701917208, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.6.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace