Dražba podílu id. 1/14 na pozemcích – trvalý travní porost, zahrada, Chlístov u Železného Brodu

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 42956/14-083
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

8a14fc93
40.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8a14fc93 40.000 Kč 14.6.2018 10:04:19.726018

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 42956/14-083
Začátek dražby14.06.2018 10:00
Konec dražby14.06.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Zajíčková
mobil: 725927656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol114295614
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemky v k.ú. Chlístov u Železného Brodu, obec Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou. Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Maloskalsko.


Pozemky se nacházejí v severní zastavěné části města Železného Brodu (část Chlístov), jedná se o sousedící pozemky lichoběžníkových tvarů. Jsou mírně svažité k východu. Na jižní straně jsou ohraničené ornou půdou. Na travnatých pozemcích se nachází sad. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cesta přes pozemky cizích vlastníků. Součástí pozemků jsou porosty.


Přípojky IS jsou v dosahu 100 m.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Chlístov, Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace