Podíl (1/2) bytu 4+1 v obci Břežany

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 DC 1/2018
Nejnižší podání 312.500 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

05ee6bae
382.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
05ee6bae 382.500 Kč 14.6.2018 10:29:15.295919
3389a2cd 372.500 Kč 14.6.2018 10:26:26.123521
05ee6bae 367.500 Kč 14.6.2018 10:23:53.427359
3389a2cd 357.500 Kč 14.6.2018 10:23:21.169146
05ee6bae 352.500 Kč 14.6.2018 10:20:28.880542
3389a2cd 342.500 Kč 14.6.2018 10:16:22.987994
05ee6bae 337.500 Kč 14.6.2018 10:16:07.056597
3389a2cd 327.500 Kč 14.6.2018 10:14:35.082704
05ee6bae 322.500 Kč 14.6.2018 10:12:57.522952
3389a2cd 312.500 Kč 14.6.2018 10:05:47.968904

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby177 DC 1/2018
Začátek dražby14.06.2018 10:00
Konec dražby14.06.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání312.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)625.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol201801
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 80/10 v budově č.p. 80, příslušející k části obce Břežany, na pozemku p.č. St. 438, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 881/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 589 a listu vlastnictví č. 575, vše v k.ú. Břežany u Znojma, obec Břežany, okres Znojmo.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna,WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. V roce 2009 bylo nově provedeno sociální zázemí (zděné bytové jádro, keramické obklady a dlažba, sanitární vybavení), dále byla provedena výměna vnitřních dveří včetně zárubní, v předsíni a ve třech pokojích byla nově provedena plovoucí podlaha a byly nově provedeny rozvody vody, plynu a elektřiny.

Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká:

- sklep

- přípojky IS

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Břežany 80, Břežany, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace