Pozemek v obci Přerov, okres Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 1305/13-205
Nejnižší podání 23.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

41405226
23.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
41405226 23.334 Kč 14.6.2018 8:31:21.859278

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 1305/13-205
Začátek dražby14.06.2018 08:30
Konec dražby14.06.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání23.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol1305135555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 49/27 - zahrada, v k.ú. Vinary u Přerova, obec Přerov, okres Přerov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Přerov, v místní části Vinary. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné, komunikaci na pozemku p.č. 431 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 49/13 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a neumožňují přístup k pozemku motorovým vozidlem.
Dle informací ČSÚ v městě Přerov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Přerov je pozemek zahrnut v plochách jako: „BR - bydlení rodinné“.
Příslušenství pozemku:
a) vedlejší stavby:
Na hranici pozemku (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 49/13), je situována přízemní, dřevěná, vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky
- dřevěná vrátka


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace