id. podíl o vel. 1/10 parcela č. 140/2 a č. 682 (zahrada) v obci Hamr - el. dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5059/06-164
Nejnižší podání 7.734 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

959f5837
56.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
959f5837 56.000 Kč 26.10.2018 12:42:36.440518
501437bf 55.000 Kč 26.10.2018 12:42:06.130960
959f5837 54.000 Kč 26.10.2018 12:41:51.984334
501437bf 53.000 Kč 26.10.2018 12:41:40.783536
959f5837 52.000 Kč 26.10.2018 12:40:02.255810
a8acf47f 51.000 Kč 26.10.2018 12:39:50.537365
959f5837 50.000 Kč 26.10.2018 12:38:06.365162
a8acf47f 49.000 Kč 26.10.2018 12:37:29.005929
959f5837 48.000 Kč 26.10.2018 12:36:59.132573
a8acf47f 47.000 Kč 26.10.2018 12:36:53.365823
959f5837 46.000 Kč 26.10.2018 12:33:56.819227
a8acf47f 45.000 Kč 26.10.2018 12:33:49.261288
959f5837 44.000 Kč 26.10.2018 12:33:12.102337
a8acf47f 43.000 Kč 26.10.2018 12:33:07.336225
959f5837 42.000 Kč 26.10.2018 12:32:39.266053
a8acf47f 41.000 Kč 26.10.2018 12:32:31.634448
959f5837 40.000 Kč 26.10.2018 12:31:19.421328
a8acf47f 39.000 Kč 26.10.2018 12:31:11.760905
959f5837 38.000 Kč 26.10.2018 12:28:59.499798
a8acf47f 37.000 Kč 26.10.2018 12:28:50.247511
959f5837 36.000 Kč 26.10.2018 12:28:29.683157
501437bf 35.000 Kč 26.10.2018 12:28:15.809350
959f5837 34.000 Kč 26.10.2018 12:28:06.020197
a8acf47f 33.000 Kč 26.10.2018 12:27:55.943806
501437bf 32.000 Kč 26.10.2018 12:27:37.816807
959f5837 31.000 Kč 26.10.2018 12:27:27.516542
501437bf 30.000 Kč 26.10.2018 12:26:29.173265
959f5837 29.000 Kč 26.10.2018 12:26:16.554582
501437bf 28.000 Kč 26.10.2018 12:25:52.572488
f1bf9a89 27.000 Kč 26.10.2018 12:25:40.060661
501437bf 26.000 Kč 26.10.2018 12:24:58.079506
a8acf47f 25.000 Kč 26.10.2018 12:24:25.364037
501437bf 24.000 Kč 26.10.2018 12:24:13.497570
a8acf47f 23.000 Kč 26.10.2018 12:23:55.455688
501437bf 22.000 Kč 26.10.2018 12:23:12.372687
a8acf47f 21.000 Kč 26.10.2018 12:22:19.158932
501437bf 18.000 Kč 26.10.2018 12:19:35.820333
0bf3b19b 17.000 Kč 26.10.2018 12:17:00.677887
501437bf 16.000 Kč 26.10.2018 12:15:41.948867
959f5837 15.000 Kč 26.10.2018 12:15:16.303654
501437bf 14.000 Kč 26.10.2018 12:09:50.362666
959f5837 13.000 Kč 26.10.2018 12:09:40.059639
23018ec9 12.000 Kč 26.10.2018 12:09:23.823332
0a19153b 11.000 Kč 26.10.2018 12:07:19.274935
a8acf47f 9.734 Kč 26.10.2018 12:05:51.984930
0bf3b19b 8.734 Kč 26.10.2018 12:04:04.655116
959f5837 7.734 Kč 26.10.2018 12:00:14.207750

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5059/06-164
Začátek dražby26.10.2018 12:00
Konec dražby26.10.2018 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání7.734 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6751462/0800
Variabilní symbol505906
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. podíl o vel. 9/10 ve vlastnictví Oldřicha Kučery se draží dne 26.10.2018 od 14:00 h. do 14:30 h. na stránkách www.okdrazby.cz u JUDr. Flajšhansové pod sp. zn. 121 EX 3027/07.


Jedná se o dva na sebe navazující rovinné pozemky nepravidelného tvaru, z nichž jeden je v
katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha a druhý jako zahrada, součástí pozemku zahrady
je zděná stavba garáže a přístřešek na dříví.
Stavba garáže je nepodsklepená zděná stavba o jednom nadzemním podlaží zastřešená sedlovou
střechou, postavená na základových pasech. Obvodové stěny jsou zděné tl. patrně 30 cm s
vápennou omítkou, vrata dřevěná, krov dřevěný s taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou z
pozink.plechu, do objektu je zavedena elektřina. Stáří stavby nelze přesně určit, avšak dle typu
stavby a použitých konstrukčních prvků lze předpokládat, že byla postavena jako hospodářská
stavba kolem roku 1930 a ke dni ocenění odpovídá stavebně technický stav jejímu stáří. Přístřešek
na dříví je dřevěná stavba ve velmi špatném stavu, jejíž hodnota je zanedbatelná, a proto nebyla při
ocenění uvažována. Shora uvedené stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí, na základě
skutečností zjištěných při prohlídce však lze usoudit, že jsou součástí pozemku, na němž jsou
postaveny.
Pozemky jsou oploceny plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích, včetně ocelových
vrat, nezastavěné části jsou osázeny převážně ovocnými stromy. Pozemky jsou napojeny na
veřejnou el. síť, přístup k pozemkům je zajištěn z veřejné komunikace s asfaltovým povrchem. Oba
pozemky se dle platného územního plánu nacházejí v plochách bydlení, a proto byly oceněny jako
pozemky určené k tomuto účelu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever
se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.800,00 Kč na
základě PÚNE č.j. 121 EX 1655/10-13 ze dne 9.12.2010. (PM ke dni 19.02.2011). Požádala
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 9.12.2010.


2) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, RP Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a
Plzeňský kraj, IČ 41197518,
se sídlem Žižkova 22, České Budějovice, právně zastoupena Mgr. Ing. Janou Krupičkovou,
advokátkou se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 17.736,35
Kč. Doloženo vykonatelnými platebními výměry. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno
29.12.2010. Doplnění přihlášky doručeno dne 22.08.2014 a dále dne 11.11.2015.


3) Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, právně zast. Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem,
se sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová ulice, 779 00 Olomouc, přihlásil pohledávku ve výši
16.377,28 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 07.12.2012.
Doplnění přihlášky doručeno dne 24.06.2014 a dále dne 01.07.2014 a dále dne 11.05.2016.
Pohledávka ve výši 2.238,00 Kč je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 045 EX
7727/09-50 ze dne 4.12.2012.


4) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever
se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,00 Kč na
základě PÚNE č.j. 121 EX 9617/13-25 ze dne 25.06.2014. (PM ke dni 20.08.2014). Požádala
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 26.06.2014.


5) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, RP Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a
Plzeňský kraj, IČ 41197518,
se sídlem Žižkova 22, 370 01 České Budějovice, přihlásila pohledávku ve výši 8.588,00 Kč.
Doloženo vykonatelnými platebními výměry. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno
04.07.2014. Doplnění přihlášky doručeno dne 23.08.2018. Pohledávka ve výši 4.915,00 Kč s
příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 121 EX 9617/13-19 ze dne
26.11.2013. V PM ke dni 16.12.2013.
Pohledávka je již částečně přihlášena v přehledu přihlášek pod č. 2


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hamr, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace