Stavební pozemek s garáží v k.ú. Dubí u Kladna

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 145 EX 411/14-635
Nejnižší podání 853.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby145 EX 411/14-635
Začátek dražby26.10.2018 11:00
Konec dražby26.10.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Sekyrka Hynek, Mgr.
Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoba

Mgr. Hynek Sekyrka
telefon: +420 295 560 648, mobil: 606 580 950, 606033366
posta@eupraha1.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Středa09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání853.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.280.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2489912329/0800
Variabilní symbol41114545
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

POZEMEK VHODNÝ NA STAVBU RD V OBCI KLADNO

Jedná se o pozemek parc. č. 1301/1, pozemku parc. č. 1301/2, kdy součástí pozemku je stavba, budova bez č.p./ č.e., garáž, postavená na pozemku parc. č. 1301/2 a pozemek p.č. 1301/3, vše v k.ú. Dubí u Kladna, obec Kladno.

Přístup je z veřejné komunikace situované v ulici Buštěhradská a dále ke garážím z ulice Lidické. V blízkém okolí převládá zástavba rodinných domů a i průmyslového objektu v ulici Lidické. Pozemek je možno napojit na veškeré IS – vodovod, kanalizaci, plyn a elektřinu. Pozemek je situován cca 50 m od stanice městské autobusové dopravy.

Pozemek parc.č. 1301/1 - zahrada o výměře 408 m2; pozemek parcela č. 1301/2 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 279 m2 a pozemek parc.č. 1301/3 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 54 m2.

Příslušenství - venkovní úpravy, trvalé porosty, garáž pro 2 osobní automobily a kolna na nářadí.

POZN. na draženém pozemku je možnost stavby RD - viz. znalecký posudek, (pozemek přiléhá ke stavbě RD na adrese Buštěhradská 348, Kladno - Dubí


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Buštěhradská 348, Kladno, 272 03, okres Kladno

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace