id. 1/18 pozemků Kučerov, okr. Vyškov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1229/13/EK
Nejnižší podání 9.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

656dbca9
27.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
656dbca9 27.667 Kč 11.12.2018 9:54:14.057296
68aafd7c 26.667 Kč 11.12.2018 9:54:07.785939
656dbca9 25.667 Kč 11.12.2018 9:49:48.698522
68aafd7c 24.667 Kč 11.12.2018 9:49:43.171144
656dbca9 23.667 Kč 11.12.2018 9:45:06.155754
68aafd7c 22.667 Kč 11.12.2018 9:44:59.163891
656dbca9 21.667 Kč 11.12.2018 9:41:28.460599
68aafd7c 20.667 Kč 11.12.2018 9:41:20.785874
656dbca9 19.667 Kč 11.12.2018 9:38:16.357498
68aafd7c 18.667 Kč 11.12.2018 9:38:10.470351
656dbca9 17.667 Kč 11.12.2018 9:34:51.990093
68aafd7c 16.667 Kč 11.12.2018 9:34:37.765561
656dbca9 15.667 Kč 11.12.2018 9:30:12.327125
97814612 14.667 Kč 11.12.2018 9:30:04.049477
656dbca9 13.667 Kč 11.12.2018 9:29:08.567093
97814612 12.667 Kč 11.12.2018 9:28:55.864182
656dbca9 11.667 Kč 11.12.2018 9:27:34.879244
97814612 10.667 Kč 11.12.2018 9:25:40.179789
656dbca9 9.667 Kč 11.12.2018 9:02:36.818753

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1229/13/EK
Začátek dražby11.12.2018 09:00
Konec dražby11.12.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání9.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212968/6800
Variabilní symbol122913
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/18 pozemků Kučerov, okr. Vyškov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kučerov, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace