OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/3 rekreačního objektu Loděnice u Berouna, okr. Beroun

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 2392/12/EK-
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

b080ea75
12.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b080ea75 12.000 Kč 13.12.2018 9:44:18.871883

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 2392/12/EK-
Začátek dražby13.12.2018 09:15
Konec dražby13.12.2018 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184418/6800
Variabilní symbol239212
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/3 rekreačního objektu Loděnice u Berouna, okr. Beroun


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 7.865,- Kč (081 Ex 26645/13), 7.skupina.

Přihláška č.l. 109 doručena dne 30.09.2014.

2) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem Nymburk, 28.října 1474/20, PSČ: 288 02, ve výši 7.865,- Kč (070 Ex 2107/11), rozhodné datum 12.01.2012 – doručení EZP na KP, 4.skupina.  

Přihláška č.l. 112 doručena dne 30.09.2014.

3) OSPEN s.r.o., IČ: 25262823, se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, PSČ: 535 01, zast. JUDr. Martinem Michňákem, advokátem, ve výši 5.745,40 Kč rozhodné datum 12.01.2012 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 120 doručena dne 16.10.2014.

4) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 100.151,70 Kč, rozhodné datum 08.11.2013 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 135 doručena dne 04.11.2014, doplnění č.l. 220 dne 10.01.2018.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Loděnice, okres Beroun, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace