Spoluvlastnický podíl 5/24 orné půdy Suchonice, okr. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 DD 1/18
Nejnižší podání 546.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

c44f7ae3
566.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c44f7ae3 [priorita 1] 566.667 Kč 13.12.2018 10:08:14.735657
961c733f 566.667 Kč 13.12.2018 10:04:23.925909
c44f7ae3 [priorita 1] 556.667 Kč 13.12.2018 10:00:16.992770
961c733f 556.667 Kč 13.12.2018 9:55:40.676763
c44f7ae3 [priorita 1] 546.667 Kč 13.12.2018 9:45:29.867440
961c733f 546.667 Kč 13.12.2018 9:15:14.514734

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 DD 1/18
Začátek dražby13.12.2018 09:00
Konec dražby13.12.2018 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Valentová
telefon: +420 583 301 460, mobil: 773 990 467
valentova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání546.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)820.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovité věci - pozemky p.č. 118/9 - chmelnice, p.č. 118/15 - chmelnice, p.č. 118/45 - orná půda, p.č. 153/10 - orná půda, p.č. 188/15 - orná půda, p.č. 188/16 - orná půda, p.č. 224/24 - orná půda, p.č. 224/25 - orná půda, p.č. 258/1 - orná půda, p.č. 258/2 - orná půda,

p.č. 283 - orná půda, p.č. 350/6 - orná půda, p.č. 435/11 - trvalý travní porost a p.č. 450/7 - orná půda, vše zapsané na listu vlastnictví č. 235, pro k.ú. Suchonice, obec Suchonice, okres Olomouc. Nemovité věci - pozemky p.č. 118/9 - chmelnice, p.č. 118/15 - chmelnice a p.č.

118/45 - orná půda se nachází v severní, nezastavěné části katastrálního území Suchonice, v části zvané „Přesdolí“. Nemovité věci - pozemky p.č. 153/10 - orná půda, p.č. 188/15 - orná půda a p.č. 188/16 - orná půda se nachází v jižní, nezastavěné části katastrálního území Suchonice. Nemovitá věc - pozemek p.č. 153/10 - orná půda se nachází v části zvané „Na křenůvkách“, nemovitá věc - pozemek p.č. 188/15 - orná půda se nachází v části zvané „Hejnice“ a nemovitá věc - pozemek p.č. 188/16 - orná půda se nachází v části zvané „Na padělkách“. Nemovité věci - pozemky p.č. 224/24 - orná půda, p.č. 224/25 - orná půda, p.č. 258/1 - orná půda, p.č. 258/2 - orná půda, p.č. 283 - orná půda, p.č. 350/6 - orná půda, p.č. 435/11 - trvalý travní porost a p.č. 450/7 - orná půda se nachází v západní, nezastavěné části katastrálního území Suchonice. Nemovité věci - pozemky p.č. 224/24 - orná půda a p.č. 224/25 - orná půda se nachází v části zvané „Hamra“, nemovité věci - pozemky p.č. 258/1 - orná půda.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

- nájemní právo dle nájemní smlouvy pro společnost Tršická zemědělská, a.s., č.p. 75, 783 75 Tršice, IČ: 47674814 ze dne 12.1.2001 a dle dodatku této nájemní smlouvy ze dne 8.1.2009


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Tršická zemědělská, a.s., č.p. 75, 783 75 Tršice, IČ: 47674814


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Suchonice, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace