Spoluvlastnický podíl 3/36 ostatní plochy Hranice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 02158/11
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

3fa1d17f
20.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3fa1d17f [priorita 1] 20.000 Kč 13.12.2018 10:21:13.889859
5f20ae02 20.000 Kč 13.12.2018 10:19:43.489955
3fa1d17f [priorita 1] 19.000 Kč 13.12.2018 10:15:44.471612
5f20ae02 19.000 Kč 13.12.2018 10:14:31.003218
3fa1d17f [priorita 1] 18.000 Kč 13.12.2018 10:11:29.936079
5f20ae02 18.000 Kč 13.12.2018 10:10:20.256973
3fa1d17f [priorita 1] 17.000 Kč 13.12.2018 10:07:41.073363
5f20ae02 17.000 Kč 13.12.2018 10:06:25.994990
3fa1d17f [priorita 1] 16.000 Kč 13.12.2018 10:03:08.993083
5f20ae02 16.000 Kč 13.12.2018 10:01:44.970608
3fa1d17f [priorita 1] 15.000 Kč 13.12.2018 9:58:36.056257
5f20ae02 15.000 Kč 13.12.2018 9:57:31.862798
3fa1d17f [priorita 1] 14.000 Kč 13.12.2018 9:53:02.573244
5f20ae02 14.000 Kč 13.12.2018 9:48:37.822263
3fa1d17f [priorita 1] 13.000 Kč 13.12.2018 9:18:11.736346
5f20ae02 13.000 Kč 13.12.2018 9:15:37.945148
3fa1d17f [priorita 1] 12.000 Kč 13.12.2018 9:11:44.204517

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 02158/11
Začátek dražby13.12.2018 09:00
Konec dražby13.12.2018 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Valentová
telefon: +420 583 301 460, mobil: 773 990 467
valentova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0215811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovitou věc - pozemek p.č. 1870/1 - ostatní plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 112, pro k.ú. Hranice, obec Hranice, okres Přerov. Nemovitá věc - pozemek p.č. 1870/1 - ostatní plocha se nachází v jihovýchodní, zastavěné části města Hranice, poblíž vodního toku,

železniční trati, ulic Švermova, Za Lokálkou, Pod Hůrkou a v části zvané „Pod Hůrkou“. Dle informací ČSÚ má město Hranice 18 352 počet obyvatel, z hlediska občanské vybavenosti se

ve městě Hranice nachází pošta, škola, zdravotní zařízení a policie.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Ano


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hranice, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace