Spoluvlastnický podíl 1/6 na rodinném domu Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 219/15
Nejnižší podání 90.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 219/15
Začátek dražby13.12.2018 09:00
Konec dražby13.12.2018 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Valentová
telefon: +420 583 301 460, mobil: 773 990 467
valentova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání90.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)135.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0021915
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovité věci - pozemek p.č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 15 - rod. dům, vše zapsané na listu vlastnictví č. 168, pro k.ú. Lázně Bohdaneč, obec Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Předmět ocenění je situován na adrese Langrova č.p. 15,

533 41 Lázně Bohdaneč. Rodinný dům se nachází v severovýchodní, zastavěné části města

Lázně Bohdaneč, v řadové zástavbě rodinných domů jako dvojdomek, v blízkosti hlavní

komunikace č. 333. Dle informací ČSÚ má město Lázně Bohdaneč 3 460 počet obyvatel, z

hlediska občanské vybavenosti se ve městě Lázně Bohdaneč nachází pošta, škola, zdravotní

zařízení a policie.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

ano


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace