Rodinný dům + zemědělská usedlost + ostatní plocha Holčovice, okr. Krnov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 02276/17
Nejnižší podání 683.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

d4ea2173
940.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d4ea2173 940.000 Kč 13.12.2018 10:25:56.277378
2002b483 925.000 Kč 13.12.2018 10:25:07.400757
d4ea2173 915.000 Kč 13.12.2018 10:20:32.326177
2002b483 903.334 Kč 13.12.2018 10:19:18.095338
d4ea2173 893.334 Kč 13.12.2018 10:15:55.483692
2002b483 883.334 Kč 13.12.2018 10:15:26.970989
d4ea2173 873.334 Kč 13.12.2018 10:10:48.298837
2002b483 863.334 Kč 13.12.2018 10:10:33.390390
d4ea2173 853.334 Kč 13.12.2018 10:10:21.934448
2002b483 843.334 Kč 13.12.2018 10:09:50.823943
d4ea2173 833.334 Kč 13.12.2018 10:05:39.759729
ad3e04ba 823.334 Kč 13.12.2018 10:05:12.652819
d4ea2173 813.334 Kč 13.12.2018 10:03:18.976712
ad3e04ba 803.334 Kč 13.12.2018 10:02:04.284313
d4ea2173 793.334 Kč 13.12.2018 10:01:49.792782
2002b483 783.334 Kč 13.12.2018 10:01:00.411861
d4ea2173 773.334 Kč 13.12.2018 10:00:41.668567
2002b483 763.334 Kč 13.12.2018 10:00:30.396083
d4ea2173 753.334 Kč 13.12.2018 9:58:00.845970
2002b483 743.334 Kč 13.12.2018 9:57:02.275977
ad3e04ba 733.334 Kč 13.12.2018 9:56:45.397351
d4ea2173 723.334 Kč 13.12.2018 9:56:31.762598
ad3e04ba 713.334 Kč 13.12.2018 9:56:26.152429
2002b483 703.334 Kč 13.12.2018 9:56:06.910301
ad3e04ba 693.334 Kč 13.12.2018 9:55:03.269689
d4ea2173 683.334 Kč 13.12.2018 9:05:10.844348

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 02276/17
Začátek dražby13.12.2018 09:00
Konec dražby13.12.2018 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Valentová
telefon: +420 583 301 460, mobil: 773 990 467
valentova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání683.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.025.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0227617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovité věci - pozemek p.č. st. 363 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je

stavba č.p. 234 - rod. dům, pozemek p.č. st. 364 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je

stavba bez čp/če - zem. stav, pozemky 113/3 - ostatní plocha, p.č. 113/5 - ostatní plocha a p.č.

113/6 - ostatní plocha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 162, pro k.ú. Holčovice, obec

Holčovice, okres Bruntál. Předmět ocenění je situován na adrese Holčovice č.p. 234, 793 71

Holčovice. Rodinný dům se nachází v jihovýchodní, okrajové, zastavěné části obce Holčovice,

v řadové zástavbě rodinných domů jako samostatně stojící. Dle informací ČSÚ má obec

Holčovice 709 počet obyvatel, z hlediska občanské vybavenosti se v obci Holčovice nachází

pošta, škola a zdravotní zařízení.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Holčovice, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace