13/112 bytového domu Olomouc, kú. Hejčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 065 EX 1137/13 - O
Nejnižší podání 733.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

5fc4ae72
1.150.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5fc4ae72 1.150.000 Kč 13.12.2018 9:59:01.749049
262cbe93 1.110.000 Kč 13.12.2018 9:58:45.602253
5fc4ae72 1.100.000 Kč 13.12.2018 9:57:37.972443
262cbe93 1.060.000 Kč 13.12.2018 9:57:22.298506
5fc4ae72 1.050.000 Kč 13.12.2018 9:56:29.797503
262cbe93 1.010.000 Kč 13.12.2018 9:56:16.833411
5fc4ae72 1.000.000 Kč 13.12.2018 9:55:29.627785
262cbe93 960.000 Kč 13.12.2018 9:55:14.259856
5fc4ae72 950.000 Kč 13.12.2018 9:54:07.420341
262cbe93 910.000 Kč 13.12.2018 9:53:49.291520
5fc4ae72 900.000 Kč 13.12.2018 9:51:19.563317
a264c583 870.000 Kč 13.12.2018 9:50:44.857268
262cbe93 860.000 Kč 13.12.2018 9:50:32.604100
5fc4ae72 850.000 Kč 13.12.2018 9:45:45.771113
262cbe93 810.000 Kč 13.12.2018 9:43:10.876326
5fc4ae72 800.000 Kč 13.12.2018 9:33:56.288652
262cbe93 760.000 Kč 13.12.2018 9:30:48.509461
5fc4ae72 750.000 Kč 13.12.2018 9:11:08.005743
262cbe93 733.334 Kč 13.12.2018 9:00:11.071712

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby065 EX 1137/13 - O
Začátek dražby13.12.2018 09:00
Konec dražby13.12.2018 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Jiří Petruň, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Valentová
telefon: +420 583 301 460, mobil: 773 990 467
valentova@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání733.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.100.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0113713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovité věci - pozemek p.č. st. 2/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je

stavba č.p. 71 - bydlení, vše zapsané na listu vlastnictví č. 517, pro k.ú. Hejčín, obec Olomouc,

okres Olomouc. Předmět ocenění je situován na adrese Horní hejčínská 71/15, Hejčín, 779 00

Olomouc. Bytový dům se nachází v severozápadní, zastavěné části města Olomouc, v řadové

rezidenční zástavbě jako samostatně stojící. Dle informací ČSÚ má Statutární město (okresní)

Olomouc 100 378 počet obyvatel, z hlediska občanské vybavenosti se ve městě Olomouc

nachází pošta, škola, zdravotní zařízení a policie.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Ano


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace