Radonice u Drahotěšic - Zemědělský objekt se souborem pozemků

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 003/2018
Nejnižší podání 1.000.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

b918e769
1.000.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b918e769 1.000.000 Kč 7.12.2018 10:33:22.164222

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby003/2018
Začátek dražby07.12.2018 10:30
Konec dražby07.12.2018 11:00

Dražebník

Mgr. Sebastian Mach, advokát,
Sokolovská 352/215, 19000 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Sebastian Mach
mobil: +420 226 633 461
mach@advokaciejinak.cz


Nejnižší podání1.000.000 Kč
Cena předmětu dražby1.000.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota275.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2110842371/2700
Variabilní symbol032018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o soubor pozemků, parc. č. st. 169/6,zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je dle zápisu na v katastru nemovitostí zemědělská stavba bez čp/če, parc.č. 1607/8, parc. č. 1607/17, parc. č. 1607/18, parc. č. 1607/22, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 466 pro okres České Budějovice, obec Dolní Bukovsko, katastrální území Radonice u Drahotěšic. Stavba je samostatným objektem, má jedno nadzemní podlaží, v jeho severní části pak dvě nadzemní podlaží, objekt není podsklepený, nemá vybudované obytné podkroví a není zde půda. Odhadem byl objekt postaven v roce 1965. Na budovu je vydáno stavební povolení a byla započata rozsáhlá rekonstrukce. Výsledkem měla být stavba určená pro výrobu. Stavba však pro tento účel není zkolaudována.

V roce 2011 proběhla výstavba vodovodní přípojky. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce zahrnující část krovu – vazníky (v jižní jednopodlažní části objektu), část krytiny střechy (jednopodlažní část objektu), část podhledy – sádrokarton (jednopodlažní část objektu), částečně okna (z převážné části však okna chybí) a byla zřízena přípojka elektrické energie na pozemek – nachází se zde kaplička. Základy stavby jsou tvořeny z betonu, konstrukce objektu je zděná, stěny mají tloušťku 55 cm, stropy ve dvoupodlažní části objektu chybí. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří část vlnitý eternit, část plech (nová krytina), a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky objektu jsou z části vápenocementové, původní, z větší části však chybí a stavba není zateplena. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou plastová s dvojsklem – pouze několik kusů, jinak okna chybí. Orientace podélné osy stavby je ve směru sever – jih. Objet není vybaven sociálním zařízením (koupelny, toalety) ani kuchyní. Ke vstupu do objektu slouží dřevěná vrata. Objekt je však otevřen, v jižní části pak otevřen zcela – neinstalována vrata. Objekt nemá instalované osvětlení.

Objekt je bez podlah. Dispozičně se jedná o otevřenou místnost o ploše 273,15 m2 (v jednopodlažní části), 75,68 m2 (ve dvoupodlažní části). Stropy v severní, dvoupodlažní části objektu jsou strženy. Zdrojem vody je vodovod, v objektu chybí řešení odpadů a rozvod zemního plynu není připojen. Dům je bez vytápění a topná tělesa nejsou součástí objektu. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné cestě ve vlastnictví Jihočeského kraje. Parcely jsou spolu sousedící. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.


Termín prohlídky

  • Od 15.11.2018 11:00 do 15.11.2018 11:30
  • Od 22.11.2018 11:00 do 22.11.2018 11:30

Setkání zájemců proběhne před předmětem dražby.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno oprav a údržby - provozu, úprav a zřizování podzemního vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů ve prospěch Českých Radiomunikací a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 24738875


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Radonice, Dolní Bukovsko, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace