Podíl o velikosti 1/3 na pozemcích v obci Javorník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 1627/16-103
Nejnižší podání 20.933 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

293a97f4
45.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
293a97f4 45.000 Kč 13.12.2018 11:31:31.101949
b7096c83 44.000 Kč 13.12.2018 11:29:14.134512
293a97f4 43.000 Kč 13.12.2018 11:25:18.812601
b7096c83 42.000 Kč 13.12.2018 11:22:24.785776
293a97f4 41.000 Kč 13.12.2018 11:22:12.837133
b7096c83 40.000 Kč 13.12.2018 11:18:28.239105
293a97f4 39.000 Kč 13.12.2018 11:14:33.122789
b7096c83 38.000 Kč 13.12.2018 11:12:29.439146
293a97f4 37.000 Kč 13.12.2018 11:08:33.115598
b7096c83 36.000 Kč 13.12.2018 11:04:59.685660
293a97f4 35.000 Kč 13.12.2018 11:01:18.500212
b7096c83 34.000 Kč 13.12.2018 10:57:43.233133
293a97f4 33.000 Kč 13.12.2018 10:54:13.644600
b7096c83 32.000 Kč 13.12.2018 10:51:28.728483
bbf38ee7 31.000 Kč 13.12.2018 10:48:04.061107
b7096c83 30.000 Kč 13.12.2018 10:46:17.624170
293a97f4 29.000 Kč 13.12.2018 10:42:49.769408
b7096c83 28.000 Kč 13.12.2018 10:41:11.652716
293a97f4 27.000 Kč 13.12.2018 10:37:42.981733
b7096c83 26.000 Kč 13.12.2018 10:34:54.480861
bbf38ee7 25.000 Kč 13.12.2018 10:31:26.816353
293a97f4 24.000 Kč 13.12.2018 10:31:22.431916
b7096c83 23.000 Kč 13.12.2018 10:28:19.335032
293a97f4 22.000 Kč 13.12.2018 10:15:47.519770
b7096c83 20.933 Kč 13.12.2018 10:00:06.952497

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 1627/16-103
Začátek dražby13.12.2018 10:00
Konec dražby13.12.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání20.933 Kč
Výsledná cena (odhadní)31.400 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol162716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem ocenění je podíl na pozemcích evidovaných jako orná půdapopřípadě evidovaných vezjednodušené evidenci, užívaných pro zemědělské účely. Pozemky jsou součástí zemědělských honů,popřípadě aktivně obhospodařovaných zelených plochDle veřejného registru půdy není evidován nájemce, plochy jsou přesto obhospodařovány


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) O.K.V. Leasing, s.r.o., Strojírenská 396, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 63487063, celkem 114502,- Kč, zajištěno, v d) k 6.1.2017


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°52'19.88"N 17°32'59.78"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace