id. 1/9 orné půdy v Šelešovicích, okr. Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 22298/17/MB
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

82890539
29.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
82890539 29.667 Kč 31.1.2019 11:04:52.127835
c16706b6 28.667 Kč 31.1.2019 11:03:08.829872
82890539 27.667 Kč 31.1.2019 11:01:01.313596
c16706b6 26.667 Kč 31.1.2019 11:00:26.520237
82890539 25.667 Kč 31.1.2019 10:59:01.174866
c16706b6 24.667 Kč 31.1.2019 10:58:25.068131
82890539 23.667 Kč 31.1.2019 10:57:14.585800
deb31575 22.667 Kč 31.1.2019 10:57:03.795508
c16706b6 21.667 Kč 31.1.2019 10:56:49.109483
82890539 20.667 Kč 31.1.2019 10:56:17.993634
c16706b6 19.667 Kč 31.1.2019 10:55:51.773592
deb31575 18.667 Kč 31.1.2019 10:54:59.376774
c16706b6 17.667 Kč 31.1.2019 10:51:05.791613
deb31575 16.667 Kč 31.1.2019 10:31:01.232075

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 22298/17/MB
Začátek dražby31.01.2019 10:30
Konec dražby31.01.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213039/6800
Variabilní symbol2229817
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou věci nemovité a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 na pozemcích parc.č. 230, 460/4, 460/16, 460/19, 480/17, 480/21, 499/41, 632/54 vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Šelešovice, obec Šelešovice, okres Kroměříž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 206.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šelešovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace