Podíl 1/2 RD Havraníky (okres Znojmo)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 14997/16/ IZ
Nejnižší podání 133.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

cd0905ad
254.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cd0905ad 254.000 Kč 12.2.2019 14:49:40.028124
89be9511 249.000 Kč 12.2.2019 14:46:35.913084
cd0905ad 220.000 Kč 12.2.2019 14:45:09.293946
89be9511 215.000 Kč 12.2.2019 14:41:59.298463
cd0905ad 204.999 Kč 12.2.2019 14:37:25.103319
89be9511 199.999 Kč 12.2.2019 14:34:20.482267
cd0905ad 179.999 Kč 12.2.2019 14:33:56.505954
89be9511 174.999 Kč 12.2.2019 14:31:23.690631
cd0905ad 164.999 Kč 12.2.2019 14:30:34.957339
89be9511 159.999 Kč 12.2.2019 14:28:02.453146
cd0905ad 148.333 Kč 12.2.2019 14:26:33.137267
89be9511 143.333 Kč 12.2.2019 14:23:18.598174
cd0905ad 138.333 Kč 12.2.2019 14:19:56.146177
89be9511 133.333 Kč 12.2.2019 14:11:15.273255

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 14997/16/ IZ
Začátek dražby12.02.2019 14:00
Konec dražby12.02.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání133.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175773/6800
Variabilní symbol1499716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rodinný dům, který je umístěn v rovinatém terénu v zastavěčásti obce, objekt je

samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou, půdorysného tvaru

písmene U s malým dvorem.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Objekt je zděný (cihla, kotovice, kámen), fasáda je vápenná v části opadaná, sokl je omítnutý. Střecha

je sedlová, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu částeč

(oplechování parapetů u oken chybí a v části chybí i žlaby). Okna jsou dřevěná, vstupní dveře jsou

dřevěné. Vytápění se předpokládá plynové lokální WAF. Objekt je pravděpodobně napojen na

veškeré inženýrské sítě v obci.

Dispozičřešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu nebylo možno zjistit jeho přesné dispozičřešení.

Stáří a opotřebení:

Původní RD dle získaných informací je cca 100. let starý. Současný stavebně technický stav objektu

se jeví jako zhoršený s viditelnými statickými poruchami, údržba je zanedbaná (provedeno vizuální

prohlídkou).Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/  Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, se sídlem Za Beránkem 836,Klatovy,339 01,Klatovy,Česká republika  přihlásil dne 03.01.2019 pohledávku čl.  39 ve výši 7.865,-Kč a žádá její zaplacení

 

2/  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČ: 63998530,   přihlásila dne 03.01.2019 pohledávku čl.  44 ve výši 3.797,- Kč a žádá její zaplacení

 

3/   Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105565, IČ: 27221971,  přihlásila dne 16.01.2019 pohledávku čl.  50 ve výši  70 945,60 Kč a žádá její zaplacení

 

4/  Územní pracoviště ve Znojmě (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj),náměstí Svobody 2889/8,Znojmo,669 02,Znojmo,Česká republika přihlásila dne 29.01.2019 pohledávku čl.  57 ve výši 3.215,-Kč a žádá její zaplacení

 

5/  Matco, s.r.o., IČ: 264 25 033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00 ,  přihlásila dne 01.02.2019 pohledávku čl.  67 ve výši 104 533,45 Kč a žádá její zaplacení

 

6/  EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, IČ: 03372537  přihlásila dne 07.02.2019 pohledávku čl.  71 ve výši 8.966,53 Kč a žádá její zaplacení

 

7/  Matco, s.r.o., IČ: 264 25 033, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00 ,přihlásila dne 08.02.2019 pohledávku čl.  76 ve výši 46 831,84 Kč a žádá její zaplacení

 Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havraníky, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace