Rodinný dům v obci Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13872/15-98
Nejnižší podání 266.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

86f793ee
406.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
86f793ee 406.667 Kč 7.2.2019 13:27:12.440235
e7f2a78a 396.667 Kč 7.2.2019 13:27:01.011468
86f793ee 395.667 Kč 7.2.2019 13:26:43.237205
e7f2a78a 385.667 Kč 7.2.2019 13:26:32.681248
86f793ee 384.667 Kč 7.2.2019 13:26:16.052693
e7f2a78a 374.667 Kč 7.2.2019 13:26:05.731460
86f793ee 373.667 Kč 7.2.2019 13:25:52.618532
e7f2a78a 363.667 Kč 7.2.2019 13:25:43.701178
86f793ee 362.667 Kč 7.2.2019 13:25:35.387937
e7f2a78a 352.667 Kč 7.2.2019 13:25:23.161550
86f793ee 351.667 Kč 7.2.2019 13:25:10.081414
e7f2a78a 341.667 Kč 7.2.2019 13:24:55.981393
86f793ee 340.667 Kč 7.2.2019 13:16:24.926292
e7f2a78a 330.667 Kč 7.2.2019 13:16:05.303352
86f793ee 329.667 Kč 7.2.2019 13:14:43.263298
e7f2a78a 319.667 Kč 7.2.2019 13:14:33.873230
86f793ee 318.667 Kč 7.2.2019 13:14:23.897086
e7f2a78a 308.667 Kč 7.2.2019 13:14:11.305289
86f793ee 307.667 Kč 7.2.2019 13:07:28.054434
e7f2a78a 297.667 Kč 7.2.2019 13:07:08.564694
86f793ee 287.667 Kč 7.2.2019 13:06:05.122548
e7f2a78a 277.667 Kč 7.2.2019 13:05:52.073648
86f793ee 276.667 Kč 7.2.2019 13:04:48.435668
e7f2a78a 266.667 Kč 7.2.2019 13:01:27.607724

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13872/15-98
Začátek dražby07.02.2019 13:00
Konec dražby07.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání266.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)400.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1513872098
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekt č.p. 24 se nachází v ulici B. Korábové, cca 350 m severozápadně od hlavního náměstí Přemysla Otakara II. Jedná se o velmi letitý rodinný domek, který je přízemní, zděný převážně z nepálených cihel a zastřešený sedlovou střechou. Podkroví není zjevně využito a slouží jako půda. Zdá má domek nějaké podsklepení nebylo možno zjistit. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo možno ho zjistit při omezeném místním šetření, je uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku.

Stáří domku není známé. Dle stavebnětechnického provedení, použitých materiálů a stavu se jedná o stavbu minimálně z počátku 20. Století nebo i starší. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako zhoršený vyžadující celkovou rekonstrukci.

Předmětem ocenění je pozemek p.č. 2096, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba rodinného domu č.p. 24. Pozemek je z převážné části zastavěn stavbou rodinného domu, na malé části se nachází vedlejší stavby a pouze malou část zaujímá dvorek


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace