Dražba id. 1483/10000 podílu na bytovém domě v obci Lom, okr. Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 162 EX 447/17-31
Nejnižší podání 186.666 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

c5e83def
311.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c5e83def [priorita 1] 311.000 Kč 21.2.2019 14:55:24.438276
3c37aa56 310.000 Kč 21.2.2019 14:54:48.575788
c5e83def [priorita 1] 306.000 Kč 21.2.2019 14:50:12.603328
3c37aa56 305.000 Kč 21.2.2019 14:48:18.878495
c5e83def [priorita 1] 301.000 Kč 21.2.2019 14:43:50.837951
3c37aa56 300.000 Kč 21.2.2019 14:43:30.296501
c5e83def [priorita 1] 291.000 Kč 21.2.2019 14:43:19.499692
3c37aa56 290.000 Kč 21.2.2019 14:43:01.164736
c5e83def [priorita 1] 287.000 Kč 21.2.2019 14:42:35.843602
3c37aa56 286.000 Kč 21.2.2019 14:42:10.959411
c5e83def [priorita 1] 271.000 Kč 21.2.2019 14:41:54.228001
3c37aa56 270.000 Kč 21.2.2019 14:41:28.743387
c5e83def [priorita 1] 261.000 Kč 21.2.2019 14:41:17.000887
3c37aa56 260.000 Kč 21.2.2019 14:40:11.320390
c5e83def [priorita 1] 251.000 Kč 21.2.2019 14:39:59.619947
3c37aa56 250.000 Kč 21.2.2019 14:39:23.185449
c5e83def [priorita 1] 241.000 Kč 21.2.2019 14:39:11.764728
3c37aa56 240.000 Kč 21.2.2019 14:38:56.448635
c5e83def [priorita 1] 233.000 Kč 21.2.2019 14:38:44.949338
3c37aa56 232.000 Kč 21.2.2019 14:38:16.690562
c5e83def [priorita 1] 217.000 Kč 21.2.2019 14:38:01.430096
3c37aa56 216.000 Kč 21.2.2019 14:37:25.773707
c5e83def [priorita 1] 206.000 Kč 21.2.2019 14:37:07.222204
3c37aa56 205.000 Kč 21.2.2019 14:36:29.629069
c5e83def [priorita 1] 201.000 Kč 21.2.2019 14:33:05.406803
3c37aa56 200.000 Kč 21.2.2019 14:32:46.435811
c5e83def [priorita 1] 190.666 Kč 21.2.2019 14:32:12.624882
3c37aa56 189.666 Kč 21.2.2019 14:31:34.633639
c5e83def [priorita 1] 188.666 Kč 21.2.2019 14:31:13.335254
3c37aa56 187.666 Kč 21.2.2019 14:29:38.138457
c5e83def [priorita 1] 186.666 Kč 21.2.2019 14:08:43.172034

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby162 EX 447/17-31
Začátek dražby21.02.2019 14:00
Konec dražby21.02.2019 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Ostrava, Ender Pavel, Mgr.
Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava - Přívoz

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Ender
mobil: 777 997 222
ender@exekuce-ostrava.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání186.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)280.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200341940/6800
Variabilní symbol447171
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1483/10000 na: byt.dům číslo popisné 414, stojící na

pozemku parc. č. St. 413, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro obec Lom, katastrální území Lom u Mostu, na listu

vlastnictví č. 1497


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°36'10.8"N 13°39'7.5"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace