ZEPTER - PWC-100-M WATER CLEANSY - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 594/09-199
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

d066ea65
8.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d066ea65 8.200 Kč 19.3.2019 11:26:56.864512
e85139f7 8.150 Kč 19.3.2019 11:26:21.061790
d066ea65 8.100 Kč 19.3.2019 11:21:52.361311
e85139f7 8.050 Kč 19.3.2019 11:21:38.125885
d066ea65 8.000 Kč 19.3.2019 11:17:48.601537
e85139f7 7.950 Kč 19.3.2019 11:17:29.025620
d066ea65 7.900 Kč 19.3.2019 11:16:13.325650
e85139f7 7.850 Kč 19.3.2019 11:15:44.709346
d066ea65 7.800 Kč 19.3.2019 11:13:44.732426
e85139f7 7.750 Kč 19.3.2019 11:13:37.626178
d066ea65 7.700 Kč 19.3.2019 11:11:49.469087
e85139f7 7.650 Kč 19.3.2019 11:11:44.322494
d066ea65 7.600 Kč 19.3.2019 11:11:21.752032
e85139f7 7.550 Kč 19.3.2019 11:09:56.505298
d066ea65 7.500 Kč 19.3.2019 11:08:47.362996
e85139f7 7.450 Kč 19.3.2019 11:08:31.667788
d066ea65 7.400 Kč 19.3.2019 11:08:09.868608
e85139f7 7.350 Kč 19.3.2019 11:07:53.226014
d066ea65 7.300 Kč 19.3.2019 11:06:17.297351
e85139f7 7.250 Kč 19.3.2019 11:04:21.962990
d066ea65 7.200 Kč 19.3.2019 11:03:34.717489
e85139f7 7.150 Kč 19.3.2019 11:02:47.931019
d066ea65 7.100 Kč 19.3.2019 11:02:37.523606
e85139f7 7.050 Kč 19.3.2019 11:00:02.926980
d066ea65 7.000 Kč 19.3.2019 10:59:40.040637
e85139f7 6.950 Kč 19.3.2019 10:56:26.115022
d066ea65 6.900 Kč 19.3.2019 10:55:21.078019
e85139f7 6.850 Kč 19.3.2019 10:54:55.641812
d066ea65 6.800 Kč 19.3.2019 10:54:44.259519
e85139f7 6.500 Kč 19.3.2019 10:54:17.951009
d066ea65 6.450 Kč 19.3.2019 10:54:09.277665
e85139f7 6.400 Kč 19.3.2019 10:52:22.035896
d066ea65 6.350 Kč 19.3.2019 10:52:16.103636
e85139f7 6.300 Kč 19.3.2019 10:52:12.252706
d066ea65 6.250 Kč 19.3.2019 10:49:59.355016
e85139f7 6.200 Kč 19.3.2019 10:48:46.578673
d066ea65 6.150 Kč 19.3.2019 10:48:18.855438
e85139f7 6.100 Kč 19.3.2019 10:48:08.832107
d066ea65 6.050 Kč 19.3.2019 10:47:40.518713
e85139f7 6.000 Kč 19.3.2019 10:47:30.763857
d066ea65 5.950 Kč 19.3.2019 10:46:04.553306
e85139f7 5.900 Kč 19.3.2019 10:44:39.657567
d066ea65 5.850 Kč 19.3.2019 10:42:34.213260
e85139f7 5.800 Kč 19.3.2019 10:42:16.282787
d066ea65 5.750 Kč 19.3.2019 10:42:09.878865
e85139f7 5.700 Kč 19.3.2019 10:41:39.363297
d066ea65 5.650 Kč 19.3.2019 10:40:35.942990
e85139f7 5.600 Kč 19.3.2019 10:40:28.155838
d066ea65 5.550 Kč 19.3.2019 10:39:00.691445
e85139f7 5.500 Kč 19.3.2019 10:38:49.122758
d066ea65 5.450 Kč 19.3.2019 10:38:04.455174
e85139f7 5.400 Kč 19.3.2019 10:34:59.145743
d066ea65 5.350 Kč 19.3.2019 10:34:51.511418
e85139f7 5.300 Kč 19.3.2019 10:32:11.621694
d066ea65 5.250 Kč 19.3.2019 10:31:52.752041
e85139f7 5.200 Kč 19.3.2019 10:30:00.374498
d066ea65 5.150 Kč 19.3.2019 10:29:24.775705
e85139f7 5.100 Kč 19.3.2019 10:29:14.681984
d066ea65 5.050 Kč 19.3.2019 10:28:41.625172
e85139f7 5.000 Kč 19.3.2019 10:18:04.228876

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 594/09-199
Začátek dražby19.03.2019 10:00
Konec dražby19.03.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0900594199, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.3.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace