id. 1/12 pozemku Oplocany, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 14304/14/EK/2
Nejnižší podání 2.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

ad6a0b26
19.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ad6a0b26 [priorita 1] 19.800 Kč 14.5.2019 11:02:35.623204
ad663a05 19.800 Kč 14.5.2019 11:01:08.162919
ad6a0b26 [priorita 1] 18.800 Kč 14.5.2019 10:56:11.070926
ad663a05 18.800 Kč 14.5.2019 10:55:50.566174
ad6a0b26 [priorita 1] 17.800 Kč 14.5.2019 10:50:51.721231
ad663a05 17.800 Kč 14.5.2019 10:48:36.765189
ad6a0b26 [priorita 1] 16.700 Kč 14.5.2019 10:43:36.834770
ad663a05 16.700 Kč 14.5.2019 10:40:40.583203
ad6a0b26 [priorita 1] 15.700 Kč 14.5.2019 10:35:43.997198
ad663a05 15.700 Kč 14.5.2019 10:32:57.980090
ad6a0b26 [priorita 1] 14.600 Kč 14.5.2019 10:28:56.120395
ad663a05 14.600 Kč 14.5.2019 10:28:23.573465
ad6a0b26 [priorita 1] 13.400 Kč 14.5.2019 10:27:05.472477
ad663a05 13.400 Kč 14.5.2019 10:26:16.457795
ad6a0b26 [priorita 1] 12.400 Kč 14.5.2019 10:25:33.237733
ad663a05 12.400 Kč 14.5.2019 10:25:19.266975
ad6a0b26 [priorita 1] 10.400 Kč 14.5.2019 10:22:02.558322
ad663a05 10.400 Kč 14.5.2019 10:20:45.056256
ad6a0b26 [priorita 1] 9.400 Kč 14.5.2019 10:17:33.626859
ad663a05 9.400 Kč 14.5.2019 10:14:29.806703
ad6a0b26 [priorita 1] 8.400 Kč 14.5.2019 10:13:56.382514
ad663a05 8.400 Kč 14.5.2019 10:10:49.423149
ad6a0b26 [priorita 1] 7.400 Kč 14.5.2019 10:06:38.612851
ad663a05 7.400 Kč 14.5.2019 10:06:16.609093
ad6a0b26 [priorita 1] 6.400 Kč 14.5.2019 10:02:25.531791
ad663a05 6.400 Kč 14.5.2019 9:59:18.338107
ad6a0b26 [priorita 1] 4.400 Kč 14.5.2019 9:46:28.175143
a9d22495 4.400 Kč 14.5.2019 9:42:38.970650
ad6a0b26 [priorita 1] 3.400 Kč 14.5.2019 9:36:41.848052
a9d22495 3.400 Kč 14.5.2019 9:35:31.749397
ad6a0b26 [priorita 1] 2.400 Kč 14.5.2019 9:31:01.389252
ad663a05 2.400 Kč 14.5.2019 9:30:13.047529

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 14304/14/EK/2
Začátek dražby14.05.2019 09:30
Konec dražby14.05.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání2.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175589/6800
Variabilní symbol1430414
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/12 pozemku Oplocany, okr. Přerov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Oplocany, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace