4. KOLO - RD Jindřichovice pod Smrkem, okr. Liberec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 22507/14/EK/4
Nejnižší podání 417.600 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

aa62c903
597.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
aa62c903 597.600 Kč 21.5.2019 9:46:18.054161
0c734292 587.600 Kč 21.5.2019 9:46:01.982199
aa62c903 577.600 Kč 21.5.2019 9:43:44.983388
0c734292 567.600 Kč 21.5.2019 9:43:35.597938
aa62c903 557.600 Kč 21.5.2019 9:43:29.377051
0c734292 547.600 Kč 21.5.2019 9:43:24.618148
aa62c903 537.600 Kč 21.5.2019 9:43:15.170931
0c734292 527.600 Kč 21.5.2019 9:43:10.329836
aa62c903 517.600 Kč 21.5.2019 9:43:00.720072
0c734292 507.600 Kč 21.5.2019 9:42:54.974746
aa62c903 497.600 Kč 21.5.2019 9:42:42.922696
0c734292 487.600 Kč 21.5.2019 9:42:34.478477
aa62c903 477.600 Kč 21.5.2019 9:40:14.324596
0c734292 467.600 Kč 21.5.2019 9:19:39.563673
aa62c903 457.600 Kč 21.5.2019 9:19:24.980527
0c734292 447.600 Kč 21.5.2019 9:18:47.415127
aa62c903 437.600 Kč 21.5.2019 9:16:57.473862
0c734292 427.600 Kč 21.5.2019 9:15:23.609719
cbd4d360 417.600 Kč 21.5.2019 9:15:08.733077

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 22507/14/EK/4
Začátek dražby21.05.2019 09:15
Konec dražby21.05.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání417.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.392.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185605/6800
Variabilní symbol2250714
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

4. KOLO - RD Jindřichovice pod Smrkem, okr. Liberec


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Jindřichovice pod Smrkem 305, Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace