OPAKOVANÁ DRAŽBA - RD Mnichov, okr. Cheb

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13336/10/EK-
Nejnižší podání 198.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13336/10/EK-
Začátek dražby21.05.2019 09:30
Konec dražby21.05.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání198.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)396.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213047/6800
Variabilní symbol1333610
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - RD Mnichov, okr. Cheb


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ: 186 00, zast. Mgr. Zuzanou Štěpánovou, přihlásila pohledávku ve výši 12.716,45 Kč, požádal o zaplacení ve 3.skupině, EZP ze dne 11.05.2011.

Přihláška č.l. 86 doručena dne 18.01.2013.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

část obce Rájov 66, Mnichov, okres Cheb, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace