Dražba 1/2 spoluvlastnického podílu travnatých a lesních pozemků v obci Velké Karlovice, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 01514/10-134
Nejnižší podání 1.966.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

57fce6ea
1.966.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
57fce6ea 1.966.667 Kč 22.5.2019 13:01:54.027087

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 01514/10-134
Začátek dražby22.05.2019 13:00
Konec dražby22.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.966.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.950.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201001514
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky se nacházejí cca 1,5 km severně od okraje zastavěné části obce Velké Karlovice. Jedná se o soubor sousedících travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, lesní pozemek, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 263 838 m2. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 8197, který je ve vlastnictví České republiky.  Pozemky se nacházejí v CHKO Beskydy. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

1)  Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Vsetíně se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 86 ZLÍN, Územní pracoviště ve Vsetíně se sídlem Smetanova 1110, 755 01 VSETÍN, s pohledávkou ve výši 86 338,84 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 135 spisu.

2)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, s pohledávkou ve výši 298 082,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 136 spisu.

3)  SVEA Ekonomi Cyprus Ltd., se sídlem Arch. Makarios III Avenue 195, Limassol, Cyprus PSČ: 030 30, IČ: HE272182, práv. zast.: Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem, se sídlem Hlinky 68, 603 00 Brno, s pohledávkou ve výši 12 317,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 143 spisu.

4)  JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, s pohledávkou ve výši 9 257,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 144 spisu.

5)  Mgr. Ing. Monika Michlová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín, se sídlem Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín, s pohledávkou ve výši 23 392,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 145 spisu.

6)  02 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22, Praha 4, IČ: 60193336, s pohledávkou ve výši 2 114,54 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 149 spisu.

7)  JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, s pohledávkou ve výši 3 630,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 157 spisu.

8)  Ing. Petr Vašička, nar. 14.11.1975, bytem Okružní 410, 755 01 Vsetín, práv. zast. Mgr. Janem Davídkem, advokátem se sídlem Lešetín II 7147, 760 01 Zlín, s pohledávkou ve výši 3 267,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 162 spisu.

 

9)  Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 163 spisu.Věcná břemena

věcné břemeno (podle listiny) ze dne 16.11.1998, právo chůze a jízdy na p.č.PK 2972/1 ve prospěch oprávněných: Jan Křenek, nar. 5.5.1940, bytem č.p. 4, 75606 Velké Karlovice, Kamila Procházková, nar. 20.8.1963, bytem Smetanova 884, 27351 Unhošť, Anastazie Volfová, nar. 14.6.1935. bytem Komenského 738, 27351 Unhošť na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4/1992, zapsaného na listu vlastnictví č. 1682, pro katastrální území a obec Velké Karlovice a okres Vsetín, sp. zn. POLVZ:108/1999 a Z-8300108/1999-810, když povinnost vyplývající z tohoto věcného břemene vyplývá pro vlastníka pozemku parc. č. 2972/10, katastrální území Velké Karlovice, - a dále věcné břemeno (podle listiny) ze dne 16.11.1998, s právní mocí dne 31.12.1998, právo chůze a jízdy přes p.č.PK 2972/1 ve prospěch oprávněných: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 42196451, Zemědělské obchodní družstvo Velké Karlovice, Velké Karlovice, IČO: 00151360, Obec Velké Karlovice, č.p. 1, 75606 Velké Karlovice, IČO: 00304417 na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4/1992, zapsaného na listu vlastnictví č. 1682, pro katastrální území a obec Velké Karlovice a okres Vsetín, sp. zn. POLVZ:108/1999 a Z-8300108/1999-810, když povinnost vyplývající z tohoto věcného břemene vyplývá pro vlastníka pozemku parc. č. 2972/10, katastrální území Velké Karlovice.


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé: 1) Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Vsetíně se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 86 ZLÍN, Územní pracoviště ve Vsetíně se sídlem Smetanova 1110, 755 01 VSETÍN, s pohledávkou ve výši 86 338,84 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 135 spisu. 2) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, s pohledávkou ve výši 298 082,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 136 spisu. 3) SVEA Ekonomi Cyprus Ltd., se sídlem Arch. Makarios III Avenue 195, Limassol, Cyprus PSČ: 030 30, IČ: HE272182, práv. zast.: Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem, se sídlem Hlinky 68, 603 00 Brno, s pohledávkou ve výši 12 317,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 143 spisu. 4) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, s pohledávkou ve výši 9 257,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 144 spisu. 5) Mgr. Ing. Monika Michlová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín, se sídlem Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín, s pohledávkou ve výši 23 392,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 145 spisu. 6) 02 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22, Praha 4, IČ: 60193336, s pohledávkou ve výši 2 114,54 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 149 spisu. 7) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, s pohledávkou ve výši 3 630,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 157 spisu. 8) Ing. Petr Vašička, nar. 14.11.1975, bytem Okružní 410, 755 01 Vsetín, práv. zast. Mgr. Janem Davídkem, advokátem se sídlem Lešetín II 7147, 760 01 Zlín, s pohledávkou ve výši 3 267,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 162 spisu. 9) Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 163 spisu.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°23'9.04"N 18°20'32.64"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace