Dražba rodinného domu v obci Zlín, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DDR 04/19-3
Nejnižší podání 2.067.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

7bc92108
2.467.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7bc92108 2.467.000 Kč 16.4.2019 10:23:46.682836
3c33085d 2.447.000 Kč 16.4.2019 10:23:20.299889
7bc92108 2.427.000 Kč 16.4.2019 10:19:08.172185
3c33085d 2.407.000 Kč 16.4.2019 10:18:16.059157
7bc92108 2.387.000 Kč 16.4.2019 10:17:27.693041
3c33085d 2.367.000 Kč 16.4.2019 10:17:01.353387
7bc92108 2.347.000 Kč 16.4.2019 10:16:43.167222
3c33085d 2.327.000 Kč 16.4.2019 10:16:26.020057
7bc92108 2.307.000 Kč 16.4.2019 10:15:58.395612
3c33085d 2.287.000 Kč 16.4.2019 10:15:27.121386
7bc92108 2.267.000 Kč 16.4.2019 10:15:17.272823
3c33085d 2.247.000 Kč 16.4.2019 10:14:25.286738
7bc92108 2.227.000 Kč 16.4.2019 10:14:17.204819
3c33085d 2.207.000 Kč 16.4.2019 10:13:55.008180
7bc92108 2.187.000 Kč 16.4.2019 10:13:41.227472
3c33085d 2.167.000 Kč 16.4.2019 10:13:15.254928
7bc92108 2.147.000 Kč 16.4.2019 10:12:46.213941
3c33085d 2.127.000 Kč 16.4.2019 10:12:24.439903
7bc92108 2.107.000 Kč 16.4.2019 10:11:17.846238
3c33085d 2.087.000 Kč 16.4.2019 10:10:37.538942
7bc92108 2.067.000 Kč 16.4.2019 10:00:06.778259

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DDR 04/19-3
Začátek dražby16.04.2019 10:00
Konec dražby16.04.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání2.067.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.100.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200477223/6800
Variabilní symbol44442019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o stavební pozemky, jejichž součástí jsou dle evidence rodinné domy, na které navazují zahrady. Stavba, která po nějakou dobu své existence byla rozdělená evidenčně i provozně na dva celky, se cca před patnácti léty vrátila uživatelsky k původnímu stavu, dnes se jedná o jeden rodinný dům.  Za domem č.p. 119, 287 jsou realizovány vedlejší stavby ve větším rozsahu, u domku ale není zřízená garáž a ani jí nelze zřídit. Evidenčně má objekt dvě čísla popisné, což je nutno zrušit – zápis ve veřejném seznamu se změní na základě listiny vystavené stavebním úřadem.

Rodinný dům obsahuje kuchyni, tři pokoje, koupelnu sdruženou s WC, komunikační prostory a komoru. Podkroví je přístupné pouze z terénu, chybí vnitřní schodiště.  Dům je starší 60-ti let, v uličním průčelí jsou vyměněny dvě okna – dřevěná byla nahrazena plastovými, koupelna byla renovována cca před patnácti léty, jinak je domek zanedbán, vytápění lokální na tuhá paliva, vnitřní dveře či povrchy podlah buď původní, nebo ve stavu před rekonstrukcí.

Pozemky, především parcely číslo 144/50 a 144/81 jsou nakloněné k jihu, původně byly upraveny terasami, ke dni ocenění je zahrada značně zanedbaná.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°13'18.44"N 17°37'13.74"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace