Dražba podílu id.12/100 na bytovém domě (tj.1/2 bytové jednotky o velikosti 4+1) v obci Mostek, okr. Trutnov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 22983/13-067
Nejnižší podání 173.400 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

281acb13
220.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
281acb13 220.000 Kč 9.5.2019 11:04:21.752050
07b08dd6 215.000 Kč 9.5.2019 11:02:36.427767
281acb13 210.000 Kč 9.5.2019 11:02:11.757887
07b08dd6 205.000 Kč 9.5.2019 11:00:10.695113
281acb13 200.000 Kč 9.5.2019 10:58:40.740957
07b08dd6 195.000 Kč 9.5.2019 10:58:23.125463
281acb13 190.000 Kč 9.5.2019 10:57:55.781037
07b08dd6 178.400 Kč 9.5.2019 10:51:53.038041
281acb13 173.400 Kč 9.5.2019 10:30:27.218120

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresTrutnov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 22983/13-067
Začátek dražby09.05.2019 10:30
Konec dražby09.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Zajíčková
mobil: 725927656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání173.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)260.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol112298313
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu id. 12/100 na bytovém domě (tj. 1/2 bytové jednotky o velikosti 4+1) v obci Mostek, okr. Trutnov, objekt bydlení č.p. 87, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený mansardovou střechou s polovalbami krytou asfaltovým šindelem. Objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části obce Mostek. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Parkování je možné na veřejné komunikaci u objektu. V bytovém domě se nachází 4 bytové jednotky 4+1 s kompletním sociálním zázemím. V roce 2007 byla provedena výměna střešní krytiny včetně žlabů a svodů. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako průměrnou. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 24/100 přísluší užívání jedné bytové jednotky 4+1, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění je uvažováno jako lokální. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°29'23.92"N 15°41'54.25"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace