RD v Janské, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 19667/17/MB
Nejnižší podání 853.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

358e8c88
953.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
358e8c88 953.333 Kč 21.5.2019 10:50:03.592787
51041e86 943.333 Kč 21.5.2019 10:49:53.624050
358e8c88 933.333 Kč 21.5.2019 10:45:28.581440
51041e86 923.333 Kč 21.5.2019 10:45:19.998866
358e8c88 913.333 Kč 21.5.2019 10:42:52.389189
51041e86 903.333 Kč 21.5.2019 10:42:35.326747
358e8c88 893.333 Kč 21.5.2019 10:38:12.876114
51041e86 883.333 Kč 21.5.2019 10:37:24.323553
358e8c88 873.333 Kč 21.5.2019 10:35:18.802169
51041e86 863.333 Kč 21.5.2019 10:33:04.231991
358e8c88 853.333 Kč 21.5.2019 10:29:06.289647

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 19667/17/MB
Začátek dražby21.05.2019 10:00
Konec dražby21.05.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání853.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.280.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota220.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185293/6800
Variabilní symbol1966717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Janská, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Janská 47, 405 02 Janská. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a
jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1072/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Janská, č.p. 83, 405 02 Janská. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a vlastní ČOV. Dle informací ČSÚ v obci Janská je dále možné napojení na obecní vodovod. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 v I. nadzemním podlaží a 3+kk v podkroví, každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno užívání, které bylo zřízeno listinou: Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 26.8.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.9.2004. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pana Bohuslava Fujeríka, dat. nar. 06.07.1945, bytem Janská č.p. 47, Janská, PSČ: 405 02.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Janská, okres Děčín, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace