id 1/3 orná půda, zahrada, trvalý travní porost, Starý Jičín, okr. Nový Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 8964/18/PP1
Nejnižší podání 23.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

e8a02075
38.340 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e8a02075 38.340 Kč 7.5.2019 12:21:49.123677
e60c7a99 36.340 Kč 7.5.2019 12:19:28.583470
e8a02075 35.340 Kč 7.5.2019 12:16:21.467065
e60c7a99 34.340 Kč 7.5.2019 12:11:43.046702
e8a02075 33.340 Kč 7.5.2019 12:09:19.795544
e60c7a99 32.340 Kč 7.5.2019 12:04:52.426798
46c363de 31.340 Kč 7.5.2019 12:01:44.822599
e8a02075 30.340 Kč 7.5.2019 12:01:30.584107
46c363de 29.340 Kč 7.5.2019 12:00:28.628088
7202882f 28.340 Kč 7.5.2019 12:00:09.094807
46c363de 27.340 Kč 7.5.2019 11:58:03.205295
e60c7a99 26.340 Kč 7.5.2019 11:56:50.523288
7202882f 25.333 Kč 7.5.2019 11:55:05.621129
e60c7a99 24.333 Kč 7.5.2019 11:54:49.467345
46c363de 23.333 Kč 7.5.2019 11:38:52.235788

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 8964/18/PP1
Začátek dražby07.05.2019 11:30
Konec dražby07.05.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

JUDr. Petr Pospíšil
telefon: 544 508 311,
p.pospisil@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání23.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201097/6800
Variabilní symbol896418
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id 1/3 orná půda, zahrada, trvalý travní porost, Starý Jičín, okr. Nový Jičín


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Starý Jičín, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace