id. podíl o vel. 1/3 rod. dům s parcelami v obci Brandýsek, Na Šarošce 343 - 3. kolo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 6148/11-76
Nejnižší podání 415.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

f84d2b3b
622.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f84d2b3b 622.000 Kč 20.5.2019 13:42:45.613580
e6f4fe6d 620.000 Kč 20.5.2019 13:39:20.208417
f84d2b3b 602.000 Kč 20.5.2019 13:38:46.239243
e6f4fe6d 600.000 Kč 20.5.2019 13:38:08.641399
f84d2b3b 592.000 Kč 20.5.2019 13:37:52.871724
e6f4fe6d 590.000 Kč 20.5.2019 13:37:35.342848
f84d2b3b 582.000 Kč 20.5.2019 13:35:38.277198
e6f4fe6d 580.000 Kč 20.5.2019 13:35:33.780235
f84d2b3b 572.000 Kč 20.5.2019 13:34:28.342060
e6f4fe6d 570.000 Kč 20.5.2019 13:34:09.530236
f84d2b3b 562.000 Kč 20.5.2019 13:33:12.056375
e6f4fe6d 560.000 Kč 20.5.2019 13:33:07.467295
f84d2b3b 552.000 Kč 20.5.2019 13:32:47.793516
e6f4fe6d 550.000 Kč 20.5.2019 13:32:01.871182
f84d2b3b 542.000 Kč 20.5.2019 13:31:30.194101
e6f4fe6d 540.000 Kč 20.5.2019 13:31:26.383397
f84d2b3b 532.000 Kč 20.5.2019 13:31:07.875565
e6f4fe6d 530.000 Kč 20.5.2019 13:29:42.268877
f84d2b3b 522.000 Kč 20.5.2019 13:29:27.095247
e6f4fe6d 520.000 Kč 20.5.2019 13:28:18.441908
f84d2b3b 512.000 Kč 20.5.2019 13:27:45.807832
e6f4fe6d 510.000 Kč 20.5.2019 13:27:25.013700
f84d2b3b 502.000 Kč 20.5.2019 13:26:46.475711
e6f4fe6d 500.000 Kč 20.5.2019 13:25:27.169622
f84d2b3b 492.000 Kč 20.5.2019 13:24:57.890123
e6f4fe6d 490.000 Kč 20.5.2019 13:24:30.176626
f84d2b3b 482.000 Kč 20.5.2019 13:23:28.750068
e6f4fe6d 480.000 Kč 20.5.2019 13:23:22.886860
f84d2b3b 472.000 Kč 20.5.2019 13:22:19.957043
e6f4fe6d 470.000 Kč 20.5.2019 13:22:00.759688
f84d2b3b 452.000 Kč 20.5.2019 13:21:21.380122
e6f4fe6d 450.000 Kč 20.5.2019 13:21:16.535891
f84d2b3b 425.000 Kč 20.5.2019 13:19:55.264366
e6f4fe6d 423.000 Kč 20.5.2019 13:19:46.816308
f84d2b3b 421.000 Kč 20.5.2019 13:17:27.219236
e6f4fe6d 419.000 Kč 20.5.2019 13:16:38.204864
f84d2b3b 417.000 Kč 20.5.2019 13:14:38.262582
e6f4fe6d 415.000 Kč 20.5.2019 13:05:22.790936

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 6148/11-76
Začátek dražby20.05.2019 13:00
Konec dražby20.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání415.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)830.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol614811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaný objekt je bývalá hospodářská usedlost sestávající z jižním směrem mírně sklonitého
stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu s přístavbou a stavba zděného
chléva, a dále ze šesti jižním směrem mírně sklonitých až rovinných pozemků různého druhu pod
společným oplocením, jejichž součástí je stavba zděné stodoly, stavba zděné kolny a venkovní
úpravy běžného rozsahu a provedení, jako jsou drobné zpevněné plochy z betonové dlažby, plot ze
smíšeného zdiva, plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích, plechová vrata, vrátka a
přípojky inženýrských sítí, nezastavěné části pozemků jsou osázeny ovocnými stromy (jabloně a
ořešáky) a okrasnými stromy a keři (smrky, túje, cypřiše apod.). Celková výměra pozemků činí
3.176 m2.
Hlavní stavba je samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům o jednom nadzemním
podlaží zastřešený valbovou. Z hlediska vnitřní dispozice se dle sdělení spoluvlastnice nacházejí
dva samostatné byty, a to byt o velikosti 4+1 sestávající ze čtyř pokojů, kuchyně, předsíně,
koupelny, WC a komory, a byt o velikosti 2+1 sestávající ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně,
koupelny, WC a komory. Zastavěná plocha stavby byla změřena částečně na místě, částečně byla
změřena z katastrální mapy, a činí cca 260 m2, užitná plocha stavby byla pak následně odvozena od
zastavěné plochy a počtu podlaží na cca 180 m2.
Základy domu jsou patrně kamenné, obvodové stěny jsou zděné s dodatečným zateplením
obvodového pláště, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z
pozink.plechu, vstupní dveře dřevěné částečně prosklené, okna dřevěná zdvojená. Dle sdělení
spoluvlastnické je větší z bytů vytápěn ústředním teplovodním systémem s plynovým kotlem, menší
z bytů je vytápěn lokálně kamny na pevná paliva, objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je
odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou el. síť a na veřejný plynovod. Stáří
stavby nelze přesně určit, avšak dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a umístění objektu
v zástavbě lze předpokládat, že se jedná o stavbu stáří více než 100 let a ke dni ocenění je ve
zhoršeném stavebně technickém stavu


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Šarošce 343, Brandýsek, okres Kladno, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace