Podíl na zemědělských pozemcích v k. ú. Boudy, okr. Písek

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX4251/15-73
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX4251/15-73
Začátek dražby22.05.2019 13:00
Konec dražby22.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100425115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 911 - ostatní plocha, pozemku p.č. 944/3 - orná půda a pozemku p.č. 976/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Boudy, obec Boudy, okres Písek. Pozemek p.č. 911 je situovaný v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1188 - ostatní plocha který je ve vlastnictví: Obec Boudy, č. p. 122, 39804 Boudy. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 5 m od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 944/3 je situovaný v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1188 - ostatní plocha který je ve vlastnictví: Obec Boudy, č. p. 122, 39804 Boudy. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 976/1 je situovaný v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny olevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

203EX4251/15, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Boudy, okres Písek, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace