parcela č. 1529/4 v obci Stod - dobrovolná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 CD 1/19-7
Nejnižší podání 25.267 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

d413b578
25.267 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d413b578 25.267 Kč 21.5.2019 13:00:42.604786

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 CD 1/19-7
Začátek dražby21.05.2019 13:00
Konec dražby21.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání25.267 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004751012/0800
Variabilní symbol77777119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

- parcela č. 1529/4 o výměře 44 m2 - zahrada


zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec 558389 Stod, katastrální území 755516 Stod, na listu vlastnictví č. 1206, se všemi součástmi.


Příslušenství nemovitých věcí: bez příslušenství.


Termín prohlídky není organizován, ani stanoven. Zájemci si mohou parcelu č. 1529/4 prohlédnout kdykoli. (nedaleko rod. domu Plzeňská č.p. 800, Stod; GPS: 49°38'44.66"N, 13°10'22.17"E)


Bližší informace lze získat na tel. 731 508 538 Mgr. Ornst, nebo e-mail: ornst@exekutori.com.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Termín prohlídky není organizován, ani stanoven. Zájemci si mohou parcelu č. 1529/4 prohlédnout kdykoli. (nedaleko rod. domu Plzeňská č.p. 800, Stod; GPS: 49°38'44.66"N, 13°10'22.17"E) Bližší informace lze získat na tel. 731 508 538 Mgr. Ornst, nebo e-mail: ornst@exekutori.com.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Plzeňská 800, Stod, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace