Spoluvlastnický podíl 1/3 zemědělských pozemků v obci Díly, okr. Domažlice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 07404/07-141
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

2c28fdb8
56.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2c28fdb8 56.000 Kč 15.5.2019 13:16:52.261447
b529861b 51.000 Kč 15.5.2019 13:13:54.349695
2c28fdb8 50.000 Kč 15.5.2019 13:12:44.790942
b529861b 45.000 Kč 15.5.2019 13:12:28.646556
2c28fdb8 44.000 Kč 15.5.2019 13:09:25.863669
b529861b 39.000 Kč 15.5.2019 13:08:36.496767
2c28fdb8 38.000 Kč 15.5.2019 13:06:44.774800
b529861b 33.000 Kč 15.5.2019 13:02:44.803364
ccec3161 32.000 Kč 15.5.2019 13:00:14.350550

KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 07404/07-141
Začátek dražby15.05.2019 13:00
Konec dražby15.05.2019 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Kateřina Mühlbergerová
telefon: +420 355 318 111,
katerina.muhlbergerova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200707404
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 250 m severovýchodně a cca 600 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Díly. Jedná se o 3 nesousedící soubory zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost, vodní plocha a ostatní plocha o výměře 8 702m2. Na pozemcích parc. č. 2261/4 a parc.č. 2214/27 se nacházejí listnaté keřové porosty. Na pozemku parc. č. 2050/139 se nachází koryto místního potoka. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a částečně využívané. K pozemkům nevedou žádné příjezdové cesty. 

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Český les. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

1)  JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 142 spisu.

2)  JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 143 spisu.

3)  JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 144 spisu.

4)  JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 145 spisu.

5)  Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město, se sídlem Americká 28-30, 303 18 Plzeň, s pohledávkami v celkové výši 58 566,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 146 spisu.

6)  Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, práv. zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, s pohledávkou ve výši 26 244,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 148 spisu.

7)  innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská 51/2753, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s pohledávkou ve výši 1 781,93 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 149 spisu.

8)  Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 1 000,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 150 spisu.

9)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, s pohledávkou ve výši 32 107,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 151 spisu.

10) JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 152 spisu.

11) JUDr. Marie Cilínková, advokát, IČ: 66198500, se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, práv. zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátem se sídlem Podolská 126/103, Praha 4, s pohledávkou ve výši 21 109,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 153 spisu.

12) ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, práv. zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši 12 146,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 155 sipsu.

13) Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň, práv. zast. JUDr. Karlem Uhlířem, advokátem se sídlem Husova 722/13, 301 00, s pohledávkou v celkové výši 4 781 415,46 Kč, přihláška je založena na č.l. 157 spisu.

14) WLG Invest a.s., IČ: 26289636, se sídlem Zarámí 4077, 760 40 Zlín, práv. zast. JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem Filištínská 145, 537 01 Chrudim, s pohledávkou ve výši 2 024,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 158 spisu.

15) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 159 spisu.

16) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 160 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°26'26.54"N 12°47'40.58"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace