RD a jiná st. v Metylovicích, okr. Frýdek - Místek

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 32053/16/MB
Nejnižší podání 4.477.600 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 32053/16/MB
Začátek dražby21.05.2019 10:30
Konec dražby21.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání4.477.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.716.400 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota1.120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184530/6800
Variabilní symbol3205316
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražená nemovitá věc představuje rodinný dům Metylovice, č. p. 529 umístěný na pozemku parc. č. St. 967 včetně tohoto pozemku, jiná stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. St. 968 včetně tohoto pozemku, lesní pozemek parc. č. 678/4, pozemky ostatní plochy parc. č. 683/6, 2040/5, pozemky trvalého travního porostu parc. č. 685/1 a 685/10.


Rodinný dům s jinou stavbou a pozemky parc. č. 685/1 a 685/10 tvoří jednotný funkční celek. Zároveň pozemky parc. č. 678/4, 683/6 a 2040/5 jsou pozemky, které tvoří taktéž jednotný funkční celek nedaleko rodinného domu.
Znalecký ústav neměl možnost přístupu jak do vnitřních prostor oceňované nemovitosti, tak na pozemek. 


Třípodlažní rodinný dům byl zkolaudován v roce 1995. Jedná se o dům, jehož konstrukce je z porothermových cihel. Exteriér domu je ve velmi dobrém stavu se zateplením. Fasáda je lososové barvy, částečně je dům pokryt dřevem. Střecha domu je sedlová s taškami značky Bramac. Okna a vchodové dvoře jsou hnědé. Dům je napojen na přípojky elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění je řešeno lokálním plynovým kotlem. Dům disponuje balkonem s dřevěným zábradlím, terasou a dvěma garážemi, které částečně tvoří první nadzemní podlaží. Garážová vrata jsou výklopná. Dále k rodinnému domu přísluší hospodářská místnost, budova pro zvířata a voliéra.
Dům nabízí 2–3 bytové jednotky. Disponuje třemi koupelnami (rohová vana, hydromasážní sprchový kout), dvěma kuchyněmi, sedmi pokoji a saunou. Interiér domu je dle prodejního inzerátu ve standardním stavu bez výraznějších známek opotřebení.


Stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako jiná stavba bez čp/če se nachází v blízkosti rodinného domu. Jedná se o jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou. Dále je na pozemku vybudována další jednopodlažní stavba, která má částečně rovnou a částečně sedlovou střechu. Stavba je pokryta dřevěnými plaňkami.


Nemovitost je dostupná z vedlejší veřejné komunikace. Pozemky přiléhající k domu jsou oploceny kovovým, zděným a pletivovým plotem. Pozemky jsou rovinaté až svažité, z velké části tvořeny travním porostem, stromy a keři. Na pozemku přiléhajícím k rodinnému domu je bazén se skluzavkou a jezírko. Kolem domu je umístěna zámková dlažba. Možnost parkování je na pozemku a v garážích.

Pozemky parc. č. 678/4, 683/6 a 2040/5 tvořící jednotný funkční celek se nachází zhruba 200 metrů západně od rodinného domu. Jedná se pozemky na okraji lesa, v blízkosti rodinných domů. Dle náhledu do ortomapy a provedeného místního šetření jsou parcely zalesněny.


V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 967 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 134 m2. Pozemek parc. č. St. 968 je taktéž veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2. Pozemek parc. č. 678/4 je v katastru nemovitostí evidován jako lesní pozemek, jehož výměra činí 309 m2. Pozemek parc. č. 685/1 je veden jako trvalý travní porost o výměře 1 992 m2. Jako trvalý travní porost je veden také pozemek parc. č. 685/10, jehož výměra činí 2 431 m2. Pozemek parc. č. 683/6 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha o výměře 396 m2. Parcela parc. č. 2040/5 je vedena jako ostatní plocha, jejíž výměra činí 285 m2. Celková výměra oceňovaných pozemků je 5 590 m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky lze dohodnout přímo s povinným, tel. č. 602/226221.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno bylo zjištěno.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Metylovice, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace