Dražba pozemku v k.ú. Slup, obec Slup, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 3038/16-119
Nejnižší podání 205.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

3554e37d
205.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3554e37d 205.000 Kč 21.5.2019 8:42:37.357292

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 3038/16-119
Začátek dražby21.05.2019 08:30
Konec dražby21.05.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání205.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)410.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol3038165555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 3107 - ostatní plocha, v k.ú.

Slup, obec Slup, okres Znojmo, který je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Slup. Pozemek

je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích

p.č. 67/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Slup, č.p. 42, 671 28 Slup, p.č. 42/6 -

zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 3109 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Slup je možné napojení na

tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°46'56.34"N 16°12'3.31"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace