Dražba RD v obci Vyžlovka , okres Praha - východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196 DD 2/19-5
Nejnižší podání 7.650.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

a393587e
7.650.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a393587e 7.650.000 Kč 21.5.2019 9:04:18.803909

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby196 DD 2/19-5
Začátek dražby21.05.2019 09:00
Konec dražby21.05.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání7.650.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.520.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol2195555555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní částečně podsklepený objekt rodinného domu č.p. 335 s obytným podkrovím včetně pĜíslušenství na vlastních pozemcích o celkové výměĜe 1271 m 2 - se nachází na severním okraji obce Vyžlovka v blízkosti silnice č. 2 směr MukaĜov – Kostelec nad Černými Lesy. PĜíslušenství tvoĜí pĜípojka el. energie, pĜípojka obecního vodovodu, pĜípojka veĜejné kanalizace a rozestavěné oplocení. Další informace vzhledem k neumožnění vstupu dovnitĜ objektu a ani na zahradu pozemku nejsou známy. Jedná se o vyhledávanou rekreační lokalitu zástavby rodinných domů severního okraje regionu „Posázaví“ v obci Vyžlovka s počtem cca 640 občanů a s omezenou občanskou vybaveností (obecní úĜad, restaurace, penziony, sportovní areál, ČOV, 2 autobusové zastávky) a s dobrou dopravní dostupností cca 5 km do centra města Kostelec nad Černými lesy s rozšíĜenou občanskou vybavenosti či cca 10 kilometrů východně od města ěíčany s kompletní občanskou vybaveností. Stav napojení na inženýrské sítě dle dostupných informací v této lokalitě je pĜípojka el. energie, pĜípojka obecního vodovodu, veĜejné kanalizace. PĜístup k objektu je z veĜejné asfaltové ulice Na Vyhlídce ve vlastnictví obce Vyžlovka. Rodinný dům se dle prohlížečky záplavových území nenachází v záplavovém území.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°59'11.26"N 14°47'9.65"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace