Dražba podílu o velikosti 1/12 na pozemcích v k. ú. Lovčičky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 01529/16-059
Nejnižší podání 6.200 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

3305057f
8.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3305057f 8.200 Kč 22.5.2019 11:47:04.386280
bf924d81 6.200 Kč 22.5.2019 11:00:31.155844

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 01529/16-059
Začátek dražby22.05.2019 11:00
Konec dražby22.05.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

JUDr. Tereza Patočková
telefon: +420 354 415 211, mobil: 739 001 389
tereza.patockova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání6.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.300 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/550
Variabilní symbol0152916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemcích v k.ú. Lovčičky.

Na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě č.j. SPU  0716767/2019 ze dne 12.3.2019  je předmět dražby nyní v katastru nemovitostí zapsán takto:

- ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitých věcech:

parc. č. 5501 o výměře 2.139 m2 (orná půda)

parc. č. 5503 o výměře 255m2 (trvalý travní porost)

parc. č. 5505 o výměře 4.262 m2 (orná půda),

to vše v k.ú. Lovčičky, okres Vyškov

 
 
 Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°4'23.57"N 16°49'22.91"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace