Automobil Hyudai Getz TB - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30991/14-133
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

57f3cbee
6.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
57f3cbee 6.550 Kč 13.6.2019 10:40:56.899103
485555d0 6.500 Kč 13.6.2019 10:40:44.403452
57f3cbee 6.450 Kč 13.6.2019 10:40:33.486149
485555d0 6.400 Kč 13.6.2019 10:40:23.472094
57f3cbee 6.350 Kč 13.6.2019 10:40:15.789679
485555d0 6.300 Kč 13.6.2019 10:40:01.582851
57f3cbee 6.250 Kč 13.6.2019 10:39:46.539119
485555d0 6.200 Kč 13.6.2019 10:39:31.999687
57f3cbee 6.150 Kč 13.6.2019 10:39:23.428648
485555d0 6.100 Kč 13.6.2019 10:39:10.452400
57f3cbee 6.050 Kč 13.6.2019 10:39:02.715840
485555d0 6.000 Kč 13.6.2019 10:38:53.972349
57f3cbee 5.950 Kč 13.6.2019 10:38:46.638923
485555d0 5.900 Kč 13.6.2019 10:37:02.920049
57f3cbee 5.850 Kč 13.6.2019 10:36:57.302128
485555d0 5.800 Kč 13.6.2019 10:36:01.612542
57f3cbee 5.750 Kč 13.6.2019 10:35:47.440802
485555d0 5.700 Kč 13.6.2019 10:35:39.332200
57f3cbee 5.650 Kč 13.6.2019 10:33:26.177168
485555d0 5.600 Kč 13.6.2019 10:32:53.277341
57f3cbee 5.550 Kč 13.6.2019 10:32:40.647385
485555d0 5.500 Kč 13.6.2019 10:32:21.122955
57f3cbee 5.450 Kč 13.6.2019 10:31:56.227000
485555d0 5.400 Kč 13.6.2019 10:30:19.077063
57f3cbee 5.350 Kč 13.6.2019 10:27:18.043043
485555d0 5.300 Kč 13.6.2019 10:09:58.232238
38c83fd1 5.250 Kč 13.6.2019 10:08:31.280616
485555d0 5.200 Kč 13.6.2019 10:05:49.108213
96110a3f 5.150 Kč 13.6.2019 10:04:35.689289
485555d0 5.100 Kč 13.6.2019 10:04:13.512954
96110a3f 5.050 Kč 13.6.2019 10:03:55.967314
485555d0 5.000 Kč 13.6.2019 10:01:53.637666

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30991/14-133
Začátek dražby13.06.2019 10:00
Konec dražby13.06.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1430991133, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace