2. KOLO - id. 1/15 pozemků v Radosticích, okr. Brno - venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16277/15/MB2-
Nejnižší podání 13.398 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

52c610fb
14.398 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
52c610fb 14.398 Kč 13.6.2019 9:34:39.333578
e4b36fc9 13.398 Kč 13.6.2019 9:31:04.457807

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16277/15/MB2-
Začátek dražby13.06.2019 09:30
Konec dražby13.06.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání13.398 Kč
Výsledná cena (odhadní)26.795 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185429/6800
Variabilní symbol1627715
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/15 pozemků v Radosticích, okr. Brno - venkov


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Smlouva o nájmu pozemků na pronájem zemědělské půdy ze dne 28.4.2010 pro pozemky parc.č. 554/22, 557/28, 557/68, 559/101, 559/158, 559/192, 559/213, 566/12, 568/8, 745/7 zapsané na LV č. 342 pro k.ú. Radostice u Brna, kde je sjednané nájemné ve výši 241 Kč/rok a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/15. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, jedná se o nájemné v čase a místě obvyklé.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Radostice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace