id. 1/2 RD v Karlíně, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 14359/18/MB
Nejnižší podání 213.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

14d599bb
313.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
14d599bb 313.333 Kč 13.6.2019 10:34:28.374936
a352482a 303.333 Kč 13.6.2019 10:33:33.423465
14d599bb 293.333 Kč 13.6.2019 10:30:26.778306
a352482a 283.333 Kč 13.6.2019 10:27:12.134921
14d599bb 273.333 Kč 13.6.2019 10:21:58.991415
a672cb0a 263.333 Kč 13.6.2019 10:21:54.286142
14d599bb 253.333 Kč 13.6.2019 10:18:31.172362
a672cb0a 243.333 Kč 13.6.2019 10:12:58.572549
a352482a 233.333 Kč 13.6.2019 10:10:51.868211
a672cb0a 223.333 Kč 13.6.2019 10:02:23.601203
a352482a 213.333 Kč 13.6.2019 10:00:52.053176

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 14359/18/MB
Začátek dražby13.06.2019 10:00
Konec dražby13.06.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání213.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)320.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183845/6800
Variabilní symbol1435918
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou věci nemovité a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc.č. 147 včetně všech součástí a příslušenství, součástí pozemku parc.č. 147 je stavba objektu bydlení č.p. 23 v obci Karlín, okrese Hodonín, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Karlín na Moravě, obec Karlín, okres Hodonín, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 537.

Jedná se o rodinný dům č.p. 23 situovaný v obci Karlín, okrese Hodonín severovýchodním směrem od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 100 m při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v zastavěné části obce, objekt je samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, s dvorní části a menší zahradou. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu. V okolí oceňovaných věcí nemovitých se nachází obdobné rodinného domy, nedaleko je Obecní úřad, kaple a zastávka autobusu, za veškerými službami se dojíždí do nedalekého okresního města Hodonín či města Kyjova. Přístup k objektu je umožněn po místní zpevněné komunikaci
umístěné na pozemku parc.č. 631/1 (vlastnictví: Jihomoravský kraj, způsoby využití: silnice) a dále přes pozemek parc.č. 96/1 (vlastnictví: Obec Karlín, způsoby využití: ostatní komunikace). Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 23, drobnou vedlejší stavbou, venkovními úpravami a pozemkem parc.č. 147.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Karlín 23, 69614 Karlín (okres Hodonín, Jihomoravský kraj)

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace