RD Andělská Hora, okr. Karlovy Vary

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11949/10/EK
Nejnižší podání 63.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11949/10/EK
Začátek dražby17.07.2019 09:30
Konec dražby17.07.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání63.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)95.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175239/6800
Variabilní symbol1194910
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

RD Andělská Hora, okr. Karlovy Vary


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Krymská 2A, PSČ: 360 01, ve výši 95.522,18 Kč, rozhodné datum 23.05.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina (část přihlášeno jako zajištěná SZP, ale na LV není žádný zápis).

Přihláška č.l. 91 doručena dne 23.05.2019.

2) JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 3, Milešovská 1326/4, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (149 EX 9798/14, opr. Česká republika - Okresní soud v Karlových Varech), rozhodné datum 23.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 92 doručena dne 23.05.2019.

3) JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 3, Milešovská 1326/4, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (149 EX 5539/14, opr. ČR - Okresní soud v Ústí nad Labem), rozhodné datum 23.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 98 doručena dne 23.05.2019.

4) Okresní soud v Karlových Varech, IČO 00024732, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 1163/17, PSČ: 360 33, ve výši 2.100,- Kč, rozhodné datum 22.09.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 107 doručena dne 28.05.2019.

5) Česká republika-Okresní soud v Ústí nad Labem, IČ: 00024911, se sídlem , Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, PSČ: 401 24, ve výši 27.722,- Kč, rozhodné datum 13.06.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 121 doručena dne 15.07.2019.

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Andělská Hora 165, Andělská Hora, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace