Automobil Škoda Fabia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 18315/14-148
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 63

Nejvyšší podání

cacd0fe6
41.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cacd0fe6 41.400 Kč 27.6.2019 11:06:49.906819
a62dfe08 41.200 Kč 27.6.2019 11:04:12.245554
411ef388 41.000 Kč 27.6.2019 11:03:03.583378
a62dfe08 40.800 Kč 27.6.2019 11:01:56.021731
411ef388 40.600 Kč 27.6.2019 11:01:03.707493
a62dfe08 40.400 Kč 27.6.2019 10:58:47.988554
411ef388 40.200 Kč 27.6.2019 10:57:35.396837
a62dfe08 40.000 Kč 27.6.2019 10:52:19.003729
a272028d 39.400 Kč 27.6.2019 10:51:32.831487
a62dfe08 38.200 Kč 27.6.2019 10:50:07.536073
a272028d 38.000 Kč 27.6.2019 10:49:00.901438
a62dfe08 37.200 Kč 27.6.2019 10:47:56.904189
a272028d 37.000 Kč 27.6.2019 10:47:20.951407
a62dfe08 36.000 Kč 27.6.2019 10:40:06.293739
242a7222 35.800 Kč 27.6.2019 10:39:45.406083
a272028d 35.600 Kč 27.6.2019 10:36:35.216924
71fb5b32 32.600 Kč 27.6.2019 10:36:18.213946
242a7222 32.400 Kč 27.6.2019 10:35:18.403432
3bddb6ab 32.200 Kč 27.6.2019 10:34:52.217490
2f924a95 32.000 Kč 27.6.2019 10:34:29.163136
242a7222 30.000 Kč 27.6.2019 10:34:00.219540
3bddb6ab 27.000 Kč 27.6.2019 10:33:36.489251
e1ead38d 26.800 Kč 27.6.2019 10:33:27.933440
3bddb6ab 26.600 Kč 27.6.2019 10:33:18.354236
71fb5b32 26.400 Kč 27.6.2019 10:32:46.965686
a272028d 26.200 Kč 27.6.2019 10:32:38.238660
e1ead38d 16.200 Kč 27.6.2019 10:32:29.013792
3bddb6ab 16.000 Kč 27.6.2019 10:32:16.466427
f8d2bdeb 15.800 Kč 27.6.2019 10:32:08.580068
3bddb6ab 15.600 Kč 27.6.2019 10:32:01.511098
da4d328e 15.400 Kč 27.6.2019 10:31:52.513174
e1ead38d 15.200 Kč 27.6.2019 10:31:34.791653
3bddb6ab 15.000 Kč 27.6.2019 10:30:17.352283

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 18315/14-148
Začátek dražby27.06.2019 10:30
Konec dražby27.06.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1418315148, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace