Automobil ŠKODA FABIA 6Y - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4411/13-199
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 25

Nejvyšší podání

417ce9b6
22.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
417ce9b6 22.000 Kč 27.6.2019 11:19:31.570507
8890c6ec 21.200 Kč 27.6.2019 11:16:14.644818
417ce9b6 21.000 Kč 27.6.2019 11:14:49.228988
8890c6ec 20.200 Kč 27.6.2019 11:14:16.500028
417ce9b6 20.000 Kč 27.6.2019 11:14:14.315383
8890c6ec 19.200 Kč 27.6.2019 11:13:44.560836
417ce9b6 19.000 Kč 27.6.2019 11:13:38.328792
8890c6ec 18.200 Kč 27.6.2019 11:13:16.342970
417ce9b6 18.000 Kč 27.6.2019 11:13:09.528602
8890c6ec 17.800 Kč 27.6.2019 11:12:51.633955
417ce9b6 17.600 Kč 27.6.2019 11:12:46.682753
8890c6ec 17.400 Kč 27.6.2019 11:09:52.326623
c9ec7b02 17.200 Kč 27.6.2019 11:09:27.213149
8890c6ec 17.000 Kč 27.6.2019 11:09:18.582855
c9ec7b02 16.800 Kč 27.6.2019 11:09:08.333278
8890c6ec 16.600 Kč 27.6.2019 11:07:45.883068
417ce9b6 16.400 Kč 27.6.2019 11:07:30.728540
ddc7278f 16.200 Kč 27.6.2019 11:03:55.538470
417ce9b6 16.000 Kč 27.6.2019 11:03:31.859297
ddc7278f 15.800 Kč 27.6.2019 11:03:22.006675
417ce9b6 15.600 Kč 27.6.2019 11:03:17.934620
8890c6ec 15.400 Kč 27.6.2019 11:03:00.163188
ddc7278f 15.200 Kč 27.6.2019 11:02:17.762282
417ce9b6 15.000 Kč 27.6.2019 11:02:04.848479
ddc7278f 14.400 Kč 27.6.2019 11:01:52.166495
8890c6ec 14.200 Kč 27.6.2019 11:01:24.462999
c9ec7b02 14.000 Kč 27.6.2019 11:00:57.518333
ddc7278f 13.200 Kč 27.6.2019 11:00:36.937300
c9ec7b02 13.000 Kč 27.6.2019 10:59:58.824571
8890c6ec 12.000 Kč 27.6.2019 10:59:24.114601
417ce9b6 11.800 Kč 27.6.2019 10:58:43.995141
ddc7278f 11.600 Kč 27.6.2019 10:54:45.503613
8890c6ec 11.400 Kč 27.6.2019 10:54:04.283567
ddc7278f 11.200 Kč 27.6.2019 10:46:16.882350
3aba9fa9 11.000 Kč 27.6.2019 10:41:20.152482
ddc7278f 10.800 Kč 27.6.2019 10:41:07.647371
11c67169 10.600 Kč 27.6.2019 10:39:50.127037
8890c6ec 10.400 Kč 27.6.2019 10:36:00.879216
2a6664fb 10.200 Kč 27.6.2019 10:33:33.056067
11c67169 10.000 Kč 27.6.2019 10:32:28.995964

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4411/13-199
Začátek dražby27.06.2019 10:30
Konec dražby27.06.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1304411199, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace