Automobil Citroën Jumper - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14603/18-98
Nejnižší podání 72.600 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 24

Nejvyšší podání

86341b11
106.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
86341b11 106.100 Kč 27.6.2019 11:47:20.115909
dd4cd9a0 105.600 Kč 27.6.2019 11:47:07.364187
86341b11 105.100 Kč 27.6.2019 11:42:44.533348
dd4cd9a0 104.600 Kč 27.6.2019 11:42:38.609020
86341b11 104.100 Kč 27.6.2019 11:42:32.762280
dd4cd9a0 103.600 Kč 27.6.2019 11:42:26.256556
86341b11 103.100 Kč 27.6.2019 11:41:34.889218
dd4cd9a0 102.600 Kč 27.6.2019 11:41:29.426955
86341b11 102.100 Kč 27.6.2019 11:41:22.131422
dd4cd9a0 101.600 Kč 27.6.2019 11:41:14.398561
86341b11 101.100 Kč 27.6.2019 11:41:08.575144
dd4cd9a0 100.600 Kč 27.6.2019 11:40:52.128085
86341b11 100.100 Kč 27.6.2019 11:40:48.022823
dd4cd9a0 99.600 Kč 27.6.2019 11:40:35.055395
86341b11 99.100 Kč 27.6.2019 11:40:31.030003
dd4cd9a0 98.600 Kč 27.6.2019 11:40:20.657258
86341b11 98.100 Kč 27.6.2019 11:40:14.756531
dd4cd9a0 97.600 Kč 27.6.2019 11:40:08.846687
86341b11 97.100 Kč 27.6.2019 11:39:10.935032
dd4cd9a0 96.600 Kč 27.6.2019 11:39:03.786309
86341b11 96.100 Kč 27.6.2019 11:38:59.335066
dd4cd9a0 95.600 Kč 27.6.2019 11:38:52.806624
86341b11 95.100 Kč 27.6.2019 11:37:41.052944
dd4cd9a0 94.600 Kč 27.6.2019 11:37:35.646910
86341b11 94.100 Kč 27.6.2019 11:37:31.245733
dd4cd9a0 93.600 Kč 27.6.2019 11:37:25.834598
86341b11 93.100 Kč 27.6.2019 11:37:20.227797
dd4cd9a0 92.600 Kč 27.6.2019 11:37:13.766504
86341b11 92.100 Kč 27.6.2019 11:37:07.662289
dd4cd9a0 91.600 Kč 27.6.2019 11:36:51.876924
86341b11 91.100 Kč 27.6.2019 11:36:07.961289
dd4cd9a0 90.600 Kč 27.6.2019 11:35:55.798611
86341b11 90.100 Kč 27.6.2019 11:34:39.211378
dd4cd9a0 89.600 Kč 27.6.2019 11:34:32.722597
86341b11 89.100 Kč 27.6.2019 11:34:26.433106
dd4cd9a0 88.600 Kč 27.6.2019 11:34:19.165408
86341b11 88.100 Kč 27.6.2019 11:33:14.229067
e76a1f7d 87.600 Kč 27.6.2019 11:33:06.601553
86341b11 87.100 Kč 27.6.2019 11:33:00.312425
dd4cd9a0 86.600 Kč 27.6.2019 11:32:55.838934
86341b11 86.100 Kč 27.6.2019 11:32:48.747218
e76a1f7d 85.600 Kč 27.6.2019 11:32:42.209447
86341b11 85.100 Kč 27.6.2019 11:32:35.295917
dd4cd9a0 84.600 Kč 27.6.2019 11:32:29.320835
86341b11 84.100 Kč 27.6.2019 11:32:24.806589
dd4cd9a0 83.600 Kč 27.6.2019 11:32:19.187764
86341b11 83.100 Kč 27.6.2019 11:32:15.774953
dd4cd9a0 82.600 Kč 27.6.2019 11:32:09.810792
86341b11 82.100 Kč 27.6.2019 11:32:05.301337
dd4cd9a0 81.600 Kč 27.6.2019 11:31:58.298189
86341b11 81.100 Kč 27.6.2019 11:31:52.960585
dd4cd9a0 80.600 Kč 27.6.2019 11:31:46.328527
86341b11 80.100 Kč 27.6.2019 11:31:11.496826
dd4cd9a0 79.600 Kč 27.6.2019 11:31:04.992488
86341b11 79.100 Kč 27.6.2019 11:30:59.513340
dd4cd9a0 78.600 Kč 27.6.2019 11:30:53.390906
86341b11 78.100 Kč 27.6.2019 11:30:47.488243
dd4cd9a0 77.600 Kč 27.6.2019 11:30:40.498347
86341b11 77.100 Kč 27.6.2019 11:29:05.888073
dd4cd9a0 76.600 Kč 27.6.2019 11:28:57.687978
86341b11 76.100 Kč 27.6.2019 11:28:49.756073
dd4cd9a0 75.600 Kč 27.6.2019 11:28:30.937675
86341b11 75.100 Kč 27.6.2019 11:27:33.207112
dd4cd9a0 74.600 Kč 27.6.2019 11:27:26.485586
86341b11 74.100 Kč 27.6.2019 11:26:30.315513
dd4cd9a0 73.600 Kč 27.6.2019 11:26:19.377584
86341b11 73.100 Kč 27.6.2019 11:26:04.244768
dd4cd9a0 72.600 Kč 27.6.2019 11:13:47.187756

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14603/18-98
Začátek dražby27.06.2019 11:00
Konec dražby27.06.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání72.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1814603098, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Nejnižší podání je včetně DPH.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel DAIMOND-chlazení, spol. s r.o., IČ: 60728167, Vídeňská 267/56a, Brno, zast. Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem, Husova 200/16, Brno, přihlásil dne 22.5.2019 pohledávku ve výši 20.558,28 Kč.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové, přihlásil dne 26.6.2019 pohledávku v celkové výši 885.725,91 Kč.

Věřitel Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové, adresa pro doručování Územní pracoviště v Trutnově, Slezská 166, 541 01 Trutnov, přihlásil dne 26.6.2019 pohledávku v celkové výši 685.247,56 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace