Garáž Mimoň, okr. Česká Lípa

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7052/18/EK
Nejnižší podání 23.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

37a1778b
86.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
37a1778b 86.000 Kč 14.8.2019 9:50:12.502369
5578e5c5 81.000 Kč 14.8.2019 9:49:17.477628
37a1778b 80.000 Kč 14.8.2019 9:45:43.084862
ef00d9ab 75.000 Kč 14.8.2019 9:45:07.859156
37a1778b 71.000 Kč 14.8.2019 9:42:53.085475
4986b640 66.000 Kč 14.8.2019 9:42:39.602280
ef00d9ab 65.000 Kč 14.8.2019 9:42:22.566613
37a1778b 61.000 Kč 14.8.2019 9:39:02.491520
ef00d9ab 60.000 Kč 14.8.2019 9:38:03.681783
37a1778b 55.333 Kč 14.8.2019 9:32:46.927290
845eacd4 49.333 Kč 14.8.2019 9:31:37.442157
37a1778b 48.333 Kč 14.8.2019 9:30:35.850974
845eacd4 47.333 Kč 14.8.2019 9:28:31.633903
37a1778b 46.333 Kč 14.8.2019 9:18:35.779699
ec11feb7 40.333 Kč 14.8.2019 9:18:01.758271
37a1778b 39.333 Kč 14.8.2019 9:17:52.543089
78f96935 38.333 Kč 14.8.2019 9:17:27.911741
2b0808f6 28.333 Kč 14.8.2019 9:17:17.072753
78f96935 27.333 Kč 14.8.2019 9:17:07.313626
2b0808f6 26.333 Kč 14.8.2019 9:17:03.302458
78f96935 25.333 Kč 14.8.2019 9:16:58.379304
2b0808f6 24.333 Kč 14.8.2019 9:16:45.837517
4986b640 23.333 Kč 14.8.2019 9:15:06.661473

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7052/18/EK
Začátek dražby14.08.2019 09:15
Konec dražby14.08.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání23.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184282/6800
Variabilní symbol705218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Garáž Mimoň, okr. Česká Lípa


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mimoň, okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace