id. 1/16 pozemku Dvory, okr. Nymburk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7041/18/EK
Nejnižší podání 11.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

4b752a94
20.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4b752a94 20.333 Kč 14.8.2019 10:06:08.139808
01d2dad9 [priorita 1] 19.333 Kč 14.8.2019 10:05:55.866485
4b752a94 19.333 Kč 14.8.2019 10:04:01.315820
01d2dad9 [priorita 1] 18.333 Kč 14.8.2019 10:03:53.029553
4b752a94 18.333 Kč 14.8.2019 10:02:00.656220
01d2dad9 [priorita 1] 17.333 Kč 14.8.2019 10:01:46.299486
4b752a94 17.333 Kč 14.8.2019 10:01:04.389149
01d2dad9 [priorita 1] 16.333 Kč 14.8.2019 10:00:54.141820
4b752a94 16.333 Kč 14.8.2019 10:00:36.250501
01d2dad9 [priorita 1] 15.333 Kč 14.8.2019 9:57:59.585277
4b752a94 15.333 Kč 14.8.2019 9:57:44.241259
01d2dad9 [priorita 1] 14.333 Kč 14.8.2019 9:55:13.547816
4b752a94 14.333 Kč 14.8.2019 9:50:59.908575
01d2dad9 [priorita 1] 13.333 Kč 14.8.2019 9:48:17.626526
4b752a94 13.333 Kč 14.8.2019 9:46:37.498540
01d2dad9 [priorita 1] 12.333 Kč 14.8.2019 9:37:05.504180
4b752a94 12.333 Kč 14.8.2019 9:35:26.893802
01d2dad9 [priorita 1] 11.333 Kč 14.8.2019 9:30:15.023463

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7041/18/EK
Začátek dražby14.08.2019 09:30
Konec dražby14.08.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání11.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213012/6800
Variabilní symbol704118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/16 pozemku Dvory, okr. Nymburk


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dvory, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace