OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 5/24 RD + průmyslové objekty (komerční areál) v Jeníkovicích, okr. Hradec Králové

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 21918/09/MB--
Nejnižší podání 1.563.300 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 21918/09/MB--
Začátek dražby16.07.2019 09:00
Konec dražby16.07.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.563.300 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.126.600 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175271/6800
Variabilní symbol2191809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu 5/24 k nemovité věci zapsané na LV č. 324 k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové (komerční areál – objekt bydlení č. p. 44, průmyslové objekty bez čp/če, stavby bez čp/če včetně pozemků)


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ČS. Armády 485, se sídlem Čs. Armády 485, 572 01 Polička, zast. JUDr. Janem Vokálem, advokátem,

 

-       ve výši 284.267,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 EX 5956/10) – dne 17.02.2010, 4. skupina

-       ve výši 1.531.896,70 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 EX 4441/10) – dne 04.02.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 95 doručena dne 23.01.2015, aktualizace č.l. 219 doručena dne 06.02.2019

 

2/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020,PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, ve výši 101.785,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 26.02.2015, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 97 doručena dne 26.02.2015.

 

3/ Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, se sídlem U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové, ve výši 23.783,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 27.02.2015, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 99 doručena dne 27.02.2015.

 

4/ CELNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, se sídlem Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové, ve výši 243.780,- Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne 07.11.2017, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 179 doručena dne 14.11.2018, aktualizace č.l. 190 doručena dne 07.01.2019.

 

5/ Exekutorský úřad Praha 2, JUDr . Jan Fendrych, soudní exekutor, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, sp. zn. 132 EX 16798/09, oprávněný Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ve výši 7.865,- Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne…………, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 184 doručena dne 04.01.2019.

 

6/ Exekutorský úřad Praha 2, JUDr . Jan Fendrych, soudní exekutor, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, sp. zn. 132 EX 16785/09, oprávněný Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ve výši 7.865,- Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne…………, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 185 doručena dne 04.01.2019.

 

7/ Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, sp. zn. 009 EX 859/13, oprávněný Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ve výši 8.707,- Kč

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3 500,00 Kč + DPH = 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 18.03.2013, a pohledávka ve výši 3 200,00 Kč + DPH = 3.872,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce.

-       v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 8 107,00 Kč včetně DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 193 doručena dne 14.01.2019.

 

8/ CEMEX SERVICES GROUP S.R.O., IČ: 27892638, se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5, ve výši 79.837,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 22.01.2019, 7. skupina

 

Přihláška č.l. 195 doručena dne 22.01.2019.

 

9/ Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, ve výši 703,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (132 EX 16785/09) – dne 25.02.2009, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 210 doručena dne 22.01.2019.

 

10/ Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, ve výši 614,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (132 EX 16798/09.) – dne 25.02.2009, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 210 doručena dne 22.01.2019.

 

11/ Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí, se sídlem T. G. Masaryka 1393, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

-       ve výši 1.475.686,40 Kč, rozhodné datum vzniku ZP – dne 26.08.2008, 4. skupina

-       ve výši 535.838,58 Kč, rozhodné datum vzniku ZP – dne 26.03.2008, 4. skupina

-       ve výši 1.459.360,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 13.02.2019, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 222 doručena dne 13.02.2019.

 

12/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, ve výši 177.276,- Kč

 

- ve výši 64.791,- Kč, rozhodné datum vzniku ZP – dne 12.04.2013, 4. skupina

- ve výši 75.491,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 04.08.2017, 4. skupina

- ve výši 36.994,- Kč, rozhodné datum vzniku ZP – dne 18.03.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 226 doručena dne 19.02.2019.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jeníkovice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace