OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 RD v Dolním Rychnově, okr. Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 9595/12/MB-
Nejnižší podání 273.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

4cb53c50
373.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4cb53c50 373.000 Kč 16.7.2019 10:29:36.756457
98498750 363.000 Kč 16.7.2019 10:29:26.426844
4cb53c50 353.000 Kč 16.7.2019 10:27:33.408296
98498750 343.000 Kč 16.7.2019 10:27:17.056290
4cb53c50 333.000 Kč 16.7.2019 10:25:50.873477
98498750 323.000 Kč 16.7.2019 10:25:40.851543
4cb53c50 313.000 Kč 16.7.2019 10:25:35.591647
98498750 303.000 Kč 16.7.2019 10:25:28.448506
4cb53c50 293.000 Kč 16.7.2019 10:25:21.828112
98498750 283.000 Kč 16.7.2019 10:25:10.130205
4cb53c50 273.000 Kč 16.7.2019 10:01:28.682772

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 9595/12/MB-
Začátek dražby16.07.2019 10:00
Konec dražby16.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání273.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)546.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175036/6800
Variabilní symbol959512
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je  spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovité věci zapsané na LV č. 779 k. ú. Dolní Rychnov (rodinný dům včetně stavby bez čp/če a pozemků).  Jedná se o větší dvoupatrový rodinný dům se zděnou nosnou konstrukcí. Půdorys domu má obdélníkový až čtvercový tvar. Celkem dům disponuje dvěma nadzemními podlažími, půdou a jedním podzemním podlažím, ve kterém se nachází kotelna.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1 /Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, ve výši 3.363,93 Kč, sp. zn. 074 EX 02986/09, oprávněný Česká pojišťovna a.s.

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů + 20% DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 16.04.2009 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora + 20% DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

-       v případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka byla pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 87 doručena dne 19.11.2018.

 

2/ Česká pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČ: 45272956, právně zastoupen: JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, ve výši 14.574,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (074 Ex 2986/09) – dne 29.04.2009, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 92 doručena dne 30.11.2018, aktualizace č.l. 122 doručena dne 12.02.2019.

 

3/ JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, ve výši 1.511,- Kč (hotové výdaje), sp. zn. 120 EX 4738/12, oprávněný Intrum Czech, s.r.o. Intrum Czech, s.r.o.

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 24.01.2012, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

-       v případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 98 doručena dne 10.01.2019.

 

4/ JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, ve výši 7.865,- Kč, sp. zn. 120 EX 43474/11, oprávněný Intrum Czech, s.r.o.

 

-       v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 27.12.2011, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

-       v případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 101 doručena dne 16.01.2019.

 

5/ Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

 

-       ve výši 15.097,52 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (120 EX 4738/12) – dne 24.01.2012, 4. skupina

-       ve výši 9.802,98 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (120 EX 43474/11) – dne 27.12.2011, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 105 doručena dne 21.01.2019.

 

6/ FINPOMOC.CZ, s.r.o., IČ: 27375005 se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Petrem Matějkou, advokátem, ve výši 37.800,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 12.02.2010, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 127 doručena dne 19.02.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dolní Rychnov, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace