OPAKOVANÁ DRAŽBA - Zemědělská stavba Bítouchov, okr. Mladá Boleslav

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 20646/10/EK/4
Nejnižší podání 597.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 20646/10/EK/4
Začátek dražby12.09.2019 09:45
Konec dražby12.09.2019 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání597.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.195.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175028/6800
Variabilní symbol2064610
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - Zemědělská stavba Bítouchov, okr. Mladá Boleslav


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Jeseník, Otakara Březiny 229/5, PSČ: 790 01, ve výši 9.740,50 Kč (197 EX 82112/10), rozhodné datum 24.07.2012 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 68 doručena dne 23.08.2017.

2) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, ve výši

- 2.232,- Kč s přísl., rozhodné datum 08.06.2010 – zahájení ex.řízení, 4.skupina,

- 2.286,- Kč s přísl., rozhodné datum 21.03.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 75 doručena dne 15.09.2017, č.l. 148 dne 21.03.2018.

3) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, PSČ: 339 01, ve výši 7.865,- Kč (120 EX 12096/15), rozhodné datum 13.02.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 92 doručena dne 13.02.2018.

4) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (091 EX 03603/10), rozhodné datum 21.09.2010 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 98 doručena dne 13.02.2018.

5) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Praha 3, Seifertova 17, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (091 EX 03489/10), rozhodné datum 09.11.2010 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 103 doručena dne 13.02.2018.

6) JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem Litoměřice, Masarykova 679/33, PSČ: 412 01, ve výši 7.800,- Kč (124 EX 22376/11), rozhodné datum 16.01.2012 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 108 doručena dne 15.02.2018.

7) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Mladá Boleslav II, Husova 302, PSČ: 293 01, zast. Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem, ve výši 137.482,60 Kč, rozhodné datum 31.01.2014 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 110 doručena dne 19.02.2018.

8) Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Praha 4, Podolí, Na Hřebenech 1132/4, PSČ: 147 00, zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, ve výši 17.261,62 Kč, rozhodné datum 06.12.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 114 doručena dne 20.02.2018.

9) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ: 110 00, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 5.965,82 Kč, rozhodné datum 22.05.2014 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 117 doručena dne 21.02.2018.

10) Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem Cheb, 26. dubna 10, PSČ: 350 02, ve výši 7.865,- Kč (074 EX 15207/13), rozhodné datum 26.02.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 127 doručena dne 26.02.2018.

11) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 7.865,- Kč (081 EX 10588/14), rozhodné datum 26.02.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina (není doloženo PUNE).

Přihláška č.l. 128 doručena dne 26.02.2018.

12) CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2, PSČ: 140 78, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, ve výši 17.538,82 Kč, rozhodné datum 27.05.2015 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 135 doručena dne 01.03.2018.

13) Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Praha 10, Na Plískavě 1525/2, PSČ: 102 00, ve výši 7.865,- Kč (003 EX 4739/17), rozhodné datum 02.03.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina (není doloženo PUNE).

Přihláška čl. 138 doručena dne 02.03.2018.

14) Intrum Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Praha 1 , Klimentská 1216/46, PSČ: 110 00, ve výši 183.977,90 Kč s přísl., rozhodné datum 16.01.2012 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 142 doručena dne 09.03.2018.

15) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 210.290,11 Kč, rozhodné datum 03.03.2010 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 162 doručena dne 27.03.2018.

16) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 134.132,75 Kč, rozhodné datum 03.03.2010 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 174 doručena dne 27.03.2018.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bítouchov, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace